16-09-2020

EBRD obezbjeđuje nova finansijska sredstva za mala i srednja preduzeća u Crnoj Gori

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) daje zajam od dva miliona eura mikrofinansijskoj instituciji Alter Modus za pomoć u suzbijanju uticaja pandemije koronavirusa na ekonomiju.Finansiranje će se koristiti za kreditiranje lokalnih preduzeća kojima su potrebna kratkoročna obrtna sredstva ili podrška likvidnosti nakon dramatičnog smanjenja ekonomske aktivnosti usljed nametanja dalekosežnih zdravstvenih mjera u Crnoj Gori. Kredit će doprinijeti daljem funkcionisanju ekonomije tako što će smanjiti pritisak na likvidnost i podržati privatni sektor u prevazilaženju direktnih implikacija pandemije.

“Alter Modus je najveća mikrofinansijska institucija u Crnoj Gori sa tržišnim učešćem od 75% u ukupnoj aktivi i kreditnim zajmovima u sektoru mikrofinansiranja. Opslužuje oko 21.500 malih i srednjih preduzeća i maloprodajnih klijenata preko 18 svojih filijala i poslovnica širom zemlje”, navode iz EBRD.

Kredit EBRD-a dolazi iz Bančinog Okvira za otpornost, seta mjera podrške za postojeće klijente koji su pogođeni krizom koronavirusa. Nakon izbijanja pandemije, EBRD je značajno pojačao svoj angažman i izvijestio o rekordnim opredjeljenjima u iznosu većem od 5 milijardi eura u prvih šest mjeseci godine, u poređenju sa 3,7 milijardi eura godinu ranije. Banka očekuje da će uložiti cjelokupnu investiciju do 21 milijarde eura u periodu 2020-21 za borbu protiv ekonomskog uticaja Covid-19.

“EBRD je počela da investira u Crnu Goru 2006. godine. Do danas je Banka uložila više od 700 miliona eura u preko 70 projekata u korporativni, finansijski, energetski i infrastrukturni sektor crnogorske ekonomije”, zaključuje se u saopštenju EBRD.
Izvor: Bankar