24-02-2015

Edukacija javnih funkcionera o sukobu interesa

U organizaciji Komisije za sprječavanje sukoba interesa danas je u zgradi Akademije znanja u Budvi organizovan drugi po redu seminar pod nazivom “Edukacija javnih funkcionera o sukobu interesa”.

Edukacija javnih funkcionera o sukobu interesa | Radio Televizija Budva

Današnji seminar otvorili su u ime domaćina potpredsjednik Opštine Budva Milan Vučinić i predsjednik Komisije za sprječavanje sukoba interesa Slobodan Leković.

Poseban osvrt na predavanjima dat novoj izmjeni i dopuni zakona o sprječavanju sukoba interesa, Zakonu o sprječavanju korupcije i izmjeni i dopuni Zakona o javnim nabavkama, sa kojim je prisutne detaljno upoznao direktor Uprave za javane nabavke Mersad Mujević.

Predavanjima je prisustvovao veliki broj lokalnih funkcionera, kao i službenika zaposlenih u lokalnoj samoupravi i javnim ustanovama i preduzećima sa područja naše opštine.