26-08-2020

GA: Vjerujemo da smo tokom kampanje ukazali građanima na opasnost od falsifikovanja Ralevićevih planova

"Vjerujemo da je Građanska Akcija tokom kampanje ukazala građanima na opasnost po grad i građane od falsifikovanja Ralevićevih planova, dokazali smo da opština ima nadležnost da usvaja nove planove kao i zašto se ne usvajaju novi planovi. Nada je sve manja ali ipak postoji da će se odustati od falsifikovanja planova", saopšteno je iz GA.


Saopštenje prenosimo integralno:

Uvaženi sugrađani i sugrađanke, važeći Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata nije preoteo nadležnost opštinama, da samostalno planiraju prostor kao što smo to imali prilike da čujemo u zadnje 2-3 godine, od predstavnika vlasti. Posebno su građanima na to ukazivali funkcioneri iz redova Demokrata i Demokratskog fronta. Na sajtu ministarstva održivog razvoja i turizma i na sajtu Službenog lista CG-opštinski propisi, mogu se naći odluke o usvajanju lokalnih planskih dokumenata usvojene od strane skupština opština lokalnih samouprava, na osnovu važećeg Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekta. Skupština Glavnog grada Podgorice usvojila je 52 lokalna planska dokumenta, SO Rožaje 8, SO Berane 8, SO Bijelo Polje 6, SO Žabljak 4, SO Ulcinj 8, SO H. Novi 2, SO Kotor 2, SO Bar 4, SO Tivat 4 lokalna planska dokumenta itd. tokom 2018, 2019. i 2020. godine.

Zašto su obmanjivani građani Budve od predstavnika vlasti zadnjih godina, da opština Budva ne može da usvaja nove planove jer im je ta nadležnost oduzeta od Vlade Crne Gore, a znali su ili su morali znati da to što govore građanima nije tačno?

Sada kada planiraju da i nakon izbora nastave sa uništavanjem Budve, korišćenjem isteklih nevažećih planova profesora Ralevića, pokazuju da su spremni da omoguće realizaciju katastrofalnih planova organizovane kriminalne grupe DPS-a, bez obzira na cijenu. Jasno im je da su planovi istekli, nevažeći, katastrofalni da prijete uništenju grada ali ne odustaju, čak uporno pokušavaju da prevare građane da nemaju nadležnost da usvoje nove planove.

Falsifikovanjem planova, najveći interes ostvaruje organizovana kriminalna grupa DPS-a. Toliko su još uvijek moćni da te planove moraju, za njihov interes, da falsifikuju i predstavnici partija koje su zvanično protiv Demokratske partije socijalista.

Usvojili bi se novi planovi, ali je ogroman problem što je nemoguće naći novog profesora Ralevića koji će nacrtati planove sa ogromnim prekoračenjima, po svim parametrima, u odnosu na plan višeg reda, nema ni nadležnog ministra koji bi smio prihvatiti predlog plana urađen i ovjeren od projektanta, koji nema licencu Države Crne Gore, kao što je to uradio ministar Gvozdenović, dajući saglasnost na DUP Budva Centar i DUP Bečići, koje je ovjerio profesor Ralević i Arhitektonski fakultet iz Beograda, lice koje nije imalo licencu Crne Gore, za izradu planske dokumentacije.

Vjerujemo da je Građanska Akcija tokom kampanje ukazala građanima na opasnost po grad i građane od falsifikovanja Ralevićevih planova, dokazali smo da opština ima nadležnost da usvaja nove planove kao i zašto se ne usvajaju novi planovi. Nada je sve manja ali ipak postoji da će se odustati od falsifikovanja planova.

Podržite Građansku Akciju, mi ne odustajemo da spriječimo uništenje grada.

Zaokružite broj 5.