13-06-2020

Građanska Akcija: Evropska Unija uputila prioritetnu preporuku Crnoj Gori da otvori izborne liste

U Konačnom izvještaju posmatračke misije OSCE/ODIHR, nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, održanih 2016. godine, Crnoj Gori je, ističu iz Građanske Akcije, upućena prioritetna preporuka sljedeće sadržine: U skladu sa prethodnim preporukama OSCE/ODIHR, uslov boravišta i zakonske nadležnosti za glasanje treba izmijeniti tako da su u skladu sa Ustavom, kao i međunarodnim obavezama i dobrom praksom.U Građanskoj Akciji nadaju se da je svim građanima, od onih koji se potpisuju prstom do akademika, jasno da preporuka ukazuje da, kako navode, zakoni koji određuju glasanje nisu u skladu sa Ustavom i da se zakoni koji određuju glasanje trebaju uskladiti sa Ustavom.

"Ustav Crne Gore, članom 45, određuje da birač, kao nosilac suvereniteta, ima pravo da neposredno-direktno bira poslanika i odbornika i bude biran za odbornika i poslanika. Zakon o izboru odbornika i poslanika, u članu 82, određuje da se glasa tako što se zaokružuje izborna lista, znači da birač daje glas izbornoj listi a predsjednik parije određuje koji kandidat sa liste će dobiti mandat. Na ovaj način birač ne može, u skladu sa Ustavom, da ostvari biračko pravo, temeljno ljudsko pravo, da neposredno bira ili bude biran", kazali su.

Kako smatraju, jedini poznati način u svijetu, izuzev Crne Gore, da birač neposredno bira poslanika i odbornika je da se na izbornoj listi istaknu imena i prezimena svih kandidata te liste, kako bi birač, dalje navode, mogao neposredno–direktno da bira kandidata sa liste.

"Kao i da svaki kandidat sa liste ima jednako pravo da bude neposredno biran, odnosno da se izborna lista otvori, kako bi birači mogli da vide imena i prezimena svih kandidata i da za nekog od njih glasaju neposredno-direktno", dodali su iz Građanske Akcije.

Ocjenjuju da DPS ne želi da postupi u skladu sa prioritetnom preporukom posmatračke misije OSCE/ODIHR, te potpiše predlog za otvaranje izbornih listi, koji je već potpisan od 27 poslanika Skupštine Crne Gore.

"Birač Milo Đukanović, predsjednik DPS-a, ne želi sebe da uskrati moći koju sada ima, da kao birač, određuje redosled na izbornoj listi DPS-a i tako direktno bira 35 poslanika u Skupštini CG, mjesec dana prije dana određenog za izbor, zatima koalicijom sa još šest poslanika postiže nadpolovičnu većinu u Skupštini i praktično, Skupštinu CG, osvaja jedan od 530000 birača u Crnoj Gori, koji bi po Ustavu trebali svi da imaju jednako biračko pravo."

Tu, poručuju, nije kraj.

"Privatna Skupština birača Mila Đukanovića, bira Vladu CG u kojoj nema opozicije pa praktično birač Milo Đukanović postaje 100% vlasnik izvršne vlast u Crnoj Gori. Ni tu nije kraj, birač Milo Đukanović preko svojih 35 privatnih poslanika, koje je lično izabrao za poslanike, sada bira: Vrhovnog državnog tužioca, Predsjednika vrhovnog suda CG, sudije Ustavnog suda, koji neposredno biračko pravo iz čl.45 Ustava tumače kao pravo birača da lično glasa, suprotno od ostatka svijeta. Privatna Skupština CG dalje bira, pet od deset, članova Sudskog savjeta, Savjet RTCG, Zaštitnika ljudskih prava, Guvernera Centralne Banke, Vlada finansira veliki broj nevladinih organizacija itd.", istakli su iz Građanske Akcije.

Rekli su da bi otvaranjem izbornih listi građani sa pravom glasa ostavili temeljno ljudsko pravo - biračko pravo.

"Otvaranjem izbornih listi, u skladu sa Ustavom, međunarodnim obavezama, Kodeksom dobre prakse Venecijanske komisije, u skladu sa navedenom prioritetnom preporukom posmatračke misije OSCE/ODIHR, građani Crne Gore sa pravom glasa, ostvarili bi temeljno ljudsko pravo, biračko pravo. Crna Gora bi dobila Narodnu Skupštinu, a biračko prvo birača Mila Đukanovića izjednačilo bi se sa biračkim pravom ostalih 530000 birača u Crnoj Gori", zaključuje se u saopštenju.