19-03-2023

Građani Budve glasaju na 28 biračkih mjesta

Na osnovu Zakona o izboru odbornika i poslanika i Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore Opštinska izborna komisija Budva odredila je sljedećih 28 biračkih mjesta na području Budve.


Biračko mjesto u SMŠ "Danilo Kiš", Foto: Portal RTV Budva/M.S.

1. Biračko mjesto br. 1 : MZ BULJARICA, na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Androvići,
Buljarica, Buljarica 1, Buljarica 2, Gruda, Đurovići, Golubovići, Kaluderac, Kaluderac 1, Kaluderac 2, LX ulica, LXI
ulica, LXII ulica, LXIII ulica, LXIV ulica, LXV ulica, LXVI ulica, Obala i Prijevorac. Glasaće se u prostorijama MZ Buljarica (društveni dom) na adresi Buljarica bb.

2. Biračko mjesto br. 2 : DOM KULTURE «BREŽINE», na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «A» zaključno sa slovom «LJ» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Brda, Brežine, Čami Do, Drobnići, Grabovica, Ilino brdo, Katun, Krstac, LII ulica, LIII ulica, LIV ulica, LIX ulica, LV ulica, LVI ulica, LVII ulica, LVIII ulica, LXVII ulica, Medigovići, Medin krš, Mirište, Nerin, Nika Anđusa, Nikodima Reževićkog, Novoselje, Novoselje 1, Novoselje 2, Perezića Do, Petrovac - Ulica I, Petrovac - Ulica II, Petrovac - Ulica III, Petrovac - Ulica IV, Petrovac - Ulica V, Petrovac - Ulica VI, Petrovac - Ulica VII, Petrovac - Ulica VIII, Petrovac - Ulica IX, Petrovac - Ulica X, Petrovac - Ulica XI, Petrovac - Ulica XII, Petrovac - Ulica XIII, Petrovac - Ulica XIV, Petrovac - Ulica XV, Petrovac - Ulica XVI, Petrovac - Ulica XVII, Petrovac - Ulica XVIII, Petrovac - Ulica XIX, Petrovac - Ulica XX, Petrovac - Ulica XXI, Petrovac na moru, Rijeka Reževići, Stupovi, Šetalište, Trg Petrovac i Žukovica. Glasaće se u prostorijama Doma kulture «Brežine» na adresi Petrovac na moru bb.

3. Biračko mjesto broj 3 : MZ SVETI STEFAN, na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Blizikuće,
Čelobrdo, Česminovo, Divanovići, Đenaši, Kamenovo, Kuljači, L ulica, LI ulica, Podličak, Pržno, Pržno 1, Pržno 2,
Rađenovići, Rustovo, Slobode, Stefana Mitrovića, Sveti Stefan, Tudorovići, Sveti Stefan - Ulica I, Viti Do, Vojnići, Vrba,
Vrijesno, Vukice Mitrović Šunje, XLIX ulica, XLVI ulica, XLVII ulica i XLVIII ulica.
Glasaće se u prostorijama MZ Sveti Stefan na adresi Sveti Stefan bb.

4. Biračko mjesto br. 4 : HOTEL «MONTENEGRO» – «STARS CLUB», na kome će glasati birači čije početno slovo
prezimena počinje sa slovom «M» zaključno sa slovom «Š» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: 18 jula, Alekse Šantića, Bečići, Bečići - Ulica I, Bečići - Ulica II, Bečićka plaža, Boreti, Crnogorska, Čučuci, Dionisija Mikovića, Ivanovići, Košljun, Košljunska, Marina Bečića, Mažići, Ulica od Žukve, Omladinska, Omladinskih Brigada, Paštrovska, Pionirska, Podbabac, Rafailovići, Sremskog fronta, Stanišići, Stevana Štiljanovića, Turistička, Ustanička, Velja Maslina, Vitodolska, XLIV ulica i XLV ulica. Glasaće se u prostorijama Hotela «Montenegro» - «Stars club» na adresi Bečići bb.

5. Biračko mjesto br. 5 : , na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Brajići, Brajići 1, Brajići 2, Brajići 3, Brajići 4 i Dapkovići.
Glasaće se u prostorijama Osnovne škole na adresi Brajići bb.

6. Biračko mjesto br. 6 : POTKOŠLJUN, JPU “LJUBICA V. JOVANOVIĆ - MAŠE” VASPITNA JEDINICA NOVI VRTIĆ, na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «A» zaključno sa slovom «B» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Babilonija, Barjaktarska, Beogradska, Bjelaštica, Brodarska, Duletići, Ferona, Ulica II, Ulica III, Ulica IV, Ulica V, Ulica VI, Ulica X, Ulica XI, Ulica XII, Ulica XIII, Ulica XIV, Ulica XV, Ulica XXI, Kanjoša Macedonovića, Krapina, Lapčići, Lazi, Lugovi, Maine, Mainski put, Markovići, Mornarska, Ohridska, Pančevačka, Pobori, Donji Pobori, Pobori Gornji, Podkošljun, Polje, Proleterskih brigada, Rakita, Ribarska, Slovenska Obala, Svatovska, Veljka Vlahovića, Velji Vinogradi, Vuka Dojčevića, XXIV ulica, XXIX ulica, XXV ulica, XXVI ulica, XXVII ulica, XXVIII ulica, XXX ulica, XXXV ulica, XXXVI ulica, XXXVII ulica i Žrtava fašizma. Glasaće se u prostorijama MZ Budva II na adresi Veljka Vlahovića bb.

7. Biračko mjesto br. 6-A : TURISTIČKO NASELJE “SLOVENSKA PLAŽA” BANKET SALA (PORED RECEPCIJE HOTELA “ALEKSANDAR”), na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «V» zaključno sa slovom «G» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Babilonija, Barjaktarska, Beogradska, Bjelaštica, Brodarska, Duletići, Ferona, Ulica II, Ulica III, Ulica IV, Ulica V, Ulica VI, Ulica X, Ulica XI, Ulica XII, Ulica XIII, Ulica XIV, Ulica XV, Ulica XXI, Kanjoša Macedonovića, Krapina, Lapčići, Lazi, Lugovi, Maine, Mainski put, Markovići, Mornarska, Ohridska, Pančevačka, Pobori, Donji Pobori, Pobori Gornji, Podkošljun, Polje, Proleterskih brigada, Rakita, Ribarska, Slovenska Obala, Svatovska, Veljka Vlahovića, Velji Vinogradi, Vuka Dojčevića, XXIV ulica, XXIX ulica, XXV ulica, XXVI ulica, XXVII ulica, XXVIII ulica, XXX ulica, XXXV ulica, XXXVI ulica, XXXVII ulica i Žrtava fašizma. Glasaće se u prostorijama Turističkog naselja “Slovenska plaža” banket sala (pored recepcije hotela “Aleksandar”) na adresi Ul.Slovenska Obala bb.

8. Biračko mjesto br. 6-B : TURISTIČKO NASELJE “SLOVENSKA PLAŽA”, VILA LIMUNA (KONFERENCIJSKA SALA), na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «D» zaključno sa slovom «I» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Babilonija, Barjaktarska, Beogradska, Bjelaštica, Brodarska, Duletići, Ferona, Ulica II, Ulica III, Ulica IV, Ulica V, Ulica VI, Ulica X, Ulica XI, Ulica XII, Ulica XIII, Ulica XIV, Ulica XV, Ulica XXI, Kanjoša Macedonovića, Krapina, Lapčići, Lazi, Lugovi, Maine, Mainski put, Markovići, Mornarska, Ohridska, Pančevačka, Pobori, Donji Pobori, Pobori Gornji, Podkošljun, Polje, Proleterskih brigada, Rakita, Ribarska, Slovenska Obala, Svatovska, Veljka Vlahovića, Velji Vinogradi, Vuka Dojčevića, XXIV ulica, XXIX ulica, XXV ulica, XXVI ulica, XXVII ulica, XXVIII ulica, XXX ulica, XXXV ulica, XXXVI ulica, XXXVII ulica i Žrtava fašizma. Glasaće se u prostorijama Turističkog naselja “Slovenska plaža” (konferencijska sala) korzo - vila Limuna na adresi Ul.Slovenska Obala bb.

9. Biračko mjesto br. 7 : JPU “LJUBICA V. JOVANOVIĆ - MAŠE” CENTRALNI VRTIĆ, na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Antička, Braće Bocarić, Cara Dušana, Gospoština, Iva Mikovića, Ivana Crnojevića, Kristofora Ivanovića, Mila Milunovića, Nikole Mainjanina, Njegoševa, Petra I Petrovića, Prolaz Zanovića, Stari Grad, Staro gradski trg, Stefan Mitrov Ljubiša, Trga pjesnika, Trga budvanskih slikara, Trg Republike, Vranjak, Vrt Kadma i Harmonije, Vrzdak, Vuka Karadžića i Ulica IX. Glasaće se u prostorijama Centralni vrtić, na adresi Slovenska obala 17.

10. Biračko mjesto br. 8 : HOL OPŠTINE BUDVA, na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «A» zaključno sa slovom «G» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: 13. jul, 22. novembar, Bokeljske brigade, Cetinjska, Dositejeva, Jadranski put, Lovćenska, Mediteranska, Petrovačka, Podgorička, Solunska, Trg Slobode, Trg Sunca, Ulica VII, Vojvođanska, Ulica XX, XXII ulica, XXIII ulica i Zmajeva. Glasaće se u prostorijama Sale Skupštine opštine Budva, na adresi Trg Sunca 3.

11. Biračko mjesto br. 8-A - HOL ZGRADE REGIONALNOG VODOVODA, na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «D» zaključno sa slovom «J» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: 13. jul, 22. novembar, Bokeljske brigade, Cetinjska, Dositejeva, Jadranski put, Lovćenska, Mediteranska, Petrovačka, Podgorička, Solunska, Trg Slobode, Trg Sunca, Ulica VII, Vojvođanska, Ulica XX, XXII ulica, XXIII ulica i Zmajeva.
Glasaće se u prostorijama hola zgrade Reginalnog Vodovoda, na adresi Trg Sunca bb.

12. Biračko mjesto br. 9 : JU “DRUGA OSNOVNA ŠKOLA”, na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «A» zaključno sa slovom «Z» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Budva, Dubovica, Filipa Kovačevića, Ulica I, Mimoza, Podostrog, Podostrog 1, Podostrog 2, Pop Jola Zec, Rozino, Ulica XVI, Ulica XVII, Ulica XVIII, Ulica XIX, XXXI ulica, XXXII ulica, XXXIII ulica i XXXIV ulica. Glasaće se u prostorijama hola JU “Druga osnovna škola”, na adresi Babalonija bb.

13. Biračko mjesto br. 9-A : VODOVOD BUDVA - DUBOVICA, na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «I» zaključno sa slovom «O» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Budva, Dubovica, Filipa Kovačevića, Ulica I, Mimoza, Podostrog, Podostrog 1, Podostrog 2, Pop Jola Zec, Rozino, Ulica XVI, Ulica XVII, Ulica XVIII, Ulica XIX, XXXI ulica, XXXII ulica, XXXIII ulica i XXXIV ulica. Glasaće se u prostorijama JP Vodovod Budva - zgrada tehničke službe, na adresi Dubovica bb.

14. Biračko mjesto br. 10 : OSNOVNA ŠKOLA «S.M.LJUBIŠA», na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Babin Do, Gundulića, Maslina, Nikole Tesle, Praška, Prešernova, Prvomajska, Spaska, Svetostefanska i Ulici VIII. Glasaće se u prostorijama Osnovne škole «S.M.Ljubiša», na adresi ul.Dositejeva bb.

15. Biračko mjesto br. 10-A : OSNOVNA ŠKOLA «S.M.LJUBIŠA» - SALA ZA FIZIČKO, na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Balkanska, Bijeli Do, Dalmatinska, Golootočkih žrtava, Maksima Gorkog, Solidarnosti i Topliški put.
Glasaće se u prostorijama Osnovne škole «S.M.Ljubiša» - sala za fizičko, na adresi ul. Dositejeva bb.

16. Biračko mjesto br. 11 : JAZ (FUDBALSKI TEREN), na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Jaz, Lastva, Podlastva (Poljica), Prijevor, Prijevor 1, Prijevor 2, Seoce, Svinjišta, XL ulica, XLI ulica, XLII ulica, XLIII
ulica, XXXIX ulica i XXXVIII ulica. Glasaće se u prostorijama Fudbalskih terena, na adresi Jaz bb.

17. Biračko mjesto br. 12 : JU „CRVENA KOMUNA“, na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «M» zaključno sa slovom «Š» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Brda, Brežine, Čami Do, Drobnići, Grabovica, Ilino brdo, Katun, Krstac, LII ulica, LIII ulica, LIV ulica, LIX ulica, LV ulica, LVI ulica, LVII ulica, LVIII ulica, LXVII ulica, Medigovići, Medin krš, Mirište, Nerin, Nika Anđusa, Nikodima Reževićkog, Novoselje, Novoselje 1, Novoselje 2, Perezića Do, Petrovac - Ulica I, Petrovac - Ulica II, Petrovac - Ulica III, Petrovac - Ulica IV, Petrovac - Ulica V, Petrovac - Ulica VI, Petrovac - Ulica VII, Petrovac - Ulica VIII, Petrovac - Ulica IX, Petrovac - Ulica X, Petrovac - Ulica XI, Petrovac - Ulica XII, Petrovac - Ulica XIII, Petrovac - Ulica XIV, Petrovac - Ulica XV, Petrovac - Ulica XVI, Petrovac - Ulica XVII, Petrovac - Ulica XVIII, Petrovac - Ulica XIX, Petrovac - Ulica XX, Petrovac - Ulica XXI, Petrovac na moru, Rijeka Reževići, Stupovi, Šetalište, Trg Petrovac i Žukovica. Glasaće se u prostorijama zgrade JU «Crvena Komuna» u prostoriji Galerije na adresi Petrovac - II Ulica bb.

18. Biračko mjesto br. 13 : TURISTIČKO NASELJE “SLOVENSKA PLAŽA” POSLOVNI PROSTOR U NIZU OD RECEPCIJE PREMA TN “SLOVENSKA PLAŽA”, na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «J» zaključno sa slovom «K» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Babilonija, Barjaktarska, Beogradska, Bjelaštica, Brodarska, Duletići, Ferona, Ulica II, Ulica III, Ulica IV, Ulica V, Ulica VI, Ulica X, Ulica XI, Ulica XII, Ulica XIII, Ulica XIV, Ulica XV, Ulica XXI, Kanjoša Macedonovića, Krapina, Lapčići, Lazi, Lugovi, Maine, Mainski put, Markovići, Mornarska, Ohridska, Pančevačka, Pobori, Donji Pobori, Pobori Gornji, Podkošljun, Polje, Proleterskih brigada, Rakita,
Ribarska, Slovenska Obala, Svatovska, Veljka Vlahovića, Velji Vinogradi, Vuka Dojčevića, XXIV ulica, XXIX ulica, XXV ulica, XXVI ulica, XXVII ulica, XXVIII ulica, XXX ulica, XXXV ulica, XXXVI ulica, XXXVII ulica i Žrtava fašizma. Glasaće se u prostorijama Turističkog naselja “Slovenska plaža” poslovni prostor u nizu od recepcije prema TN „Slovenska Plaža“, na adresi Trg Slobode bb.

19. Biračko mjesto broj 13-A : TURISTIČKO NASELJE “SLOVENSKA PLAŽA” APOTEKA MAXIMA, na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «L» zaključno sa slovom «LJ» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Babilonija, Barjaktarska, Beogradska, Bjelaštica, Brodarska, Duletići, Ferona, Ulica II, Ulica III, Ulica IV, Ulica V, Ulica VI, Ulica X, Ulica XI, Ulica XII, Ulica XIII, Ulica XIV, Ulica XV, Ulica XXI, Kanjoša Macedonovića, Krapina, Lapčići, Lazi, Lugovi, Maine, Mainski put, Markovići, Mornarska, Ohridska, Pančevačka, Pobori, Donji Pobori, Pobori Gornji, Podkošljun, Polje, Proleterskih brigada, Rakita, Ribarska, Slovenska Obala, Svatovska, Veljka Vlahovića, Velji
Vinogradi, Vuka Dojčevića, XXIV ulica, XXIX ulica, XXV ulica, XXVI ulica, XXVII ulica, XXVIII ulica, XXX ulica, XXXV ulica, XXXVI ulica, XXXVII ulica i Žrtava fašizma. Glasaće se u prostorijama Turističkog naselja “Slovenska plaža” apoteka Maxima, na adresi Trg Slobode bb.

20. Biračko mjesto broj 13-B : TURISTIČKO NASELJE “SLOVENSKA PLAŽA” APOTEKA MAXIMA, na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «M» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Babilonija, Barjaktarska, Beogradska, Bjelaštica, Brodarska, Duletići, Ferona, Ulica II, Ulica III, Ulica IV, Ulica V, Ulica VI, Ulica X, Ulica XI, Ulica XII, Ulica XIII, Ulica XIV, Ulica XV, Ulica XXI, Kanjoša Macedonovića, Krapina, Lapčići, Lazi, Lugovi, Maine, Mainski put, Markovići, Mornarska, Ohridska, Pančevačka, Pobori, Donji Pobori, Pobori Gornji, Podkošljun,
Polje, Proleterskih brigada, Rakita, Ribarska, Slovenska Obala, Svatovska, Veljka Vlahovića, Velji Vinogradi, Vuka Dojčevića, XXIV ulica, XXIX ulica, XXV ulica, XXVI ulica, XXVII ulica, XXVIII ulica, XXX ulica, XXXV ulica, XXXVI ulica, XXXVII ulica i Žrtava fašizma. Glasaće se u prostorijama Turističkog naselja “Slovenska plaža” apoteka Maxima, na adresi Trg Slobode bb.
21.

21. Biračko mjesto br. 14 : TURISTIČKO NASELJE “SLOVENSKA PLAŽA” PROSTOR BARA „HABIBI“, VILA “MAGNOLIJA”, na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «N» zaključno sa slovom «P» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Babilonija, Barjaktarska, Beogradska, Bjelaštica, Brodarska, Duletići, Ferona, Ulica II, Ulica III, Ulica IV, Ulica V, Ulica VI, Ulica X, Ulica XI, Ulica XII, Ulica XIII, Ulica XIV, Ulica XV, Ulica XXI, Kanjoša Macedonovića, Krapina, Lapčići, Lazi, Lugovi, Maine, Mainski put, Markovići, Mornarska, Ohridska,
Pančevačka, Pobori, Donji Pobori, Pobori Gornji, Podkošljun, Polje, Proleterskih brigada, Rakita, Ribarska, Slovenska Obala, Svatovska, Veljka Vlahovića, Velji Vinogradi, Vuka Dojčevića, XXIV ulica, XXIX ulica, XXV ulica, XXVI ulica, XXVII ulica, XXVIII ulica, XXX ulica, XXXV ulica, XXXVI ulica, XXXVII ulica i Žrtava fašizma. Glasaće se u prostorijama Turističkog naselja “Slovenska plaža” prostor bara „Habibi“, Vila “Magnolija”, na adresi Trg Slobode bb.

22. Biračko mjesto br. 14-A : TURISTIČKO NASELJE “SLOVENSKA PLAŽA” POSLOVNI PROSTOR U NIZU OD RECEPCIJE PREMA TN “SLOVENSKA PLAŽA(LOKAL BR.10), na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «R» zaključno sa slovom «S» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Babilonija,
Barjaktarska, Beogradska, Bjelaštica, Brodarska, Duletići, Ferona, Ulica II, Ulica III, Ulica IV, Ulica V, Ulica VI, Ulica
X, Ulica XI, Ulica XII, Ulica XIII, Ulica XIV, Ulica XV, Ulica XXI, Kanjoša Macedonovića, Krapina, Lapčići, Lazi, Lugovi,
Maine, Mainski put, Markovići, Mornarska, Ohridska, Pančevačka, Pobori, Donji Pobori, Pobori Gornji, Podkošljun, Polje, Proleterskih brigada, Rakita, Ribarska, Slovenska Obala, Svatovska, Veljka Vlahovića, Velji Vinogradi, Vuka Dojčevića, XXIV ulica, XXIX ulica, XXV ulica, XXVI ulica, XXVII ulica, XXVIII ulica, XXX ulica, XXXV ulica, XXXVI ulica, XXXVII ulica i Žrtava fašizma. Glasaće se u prostorijama Turističko naselje “Slovenska plaža” poslovni prostor u nizu od recepcije prema TN „Slovenska plaža“ (lokal br.10.)

23. Biračko mjesto br. 15 : JU SMŠ «Danilo Kiš», na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «K» zaključno sa slovom «LJ» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: 13. jul, 22. novembar, Bokeljske brigade, Cetinjska, Dositejeva, Jadranski put, Lovćenska, Mediteranska, Petrovačka, Podgorička, Solunska, Trg Slobode, Trg Sunca, Ulica VII, Vojvođanska, Ulica XX, XXII ulica, XXIII ulica i Zmajeva.
Glasaće se u prostorijama JU SMŠ „Danilo Kiš“, na adresi Trg Sunca bb.

24. Biračko mjesto br. 15-A : JU SMŠ «Danilo Kiš», na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «M» zaključno sa slovom «P» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: 13. jul, 22. novembar, Bokeljske brigade, Cetinjska, Dositejeva, Jadranski put, Lovćenska, Mediteranska, Petrovačka, Podgorička, Solunska, Trg Slobode, Trg Sunca, Ulica VII, Vojvođanska, Ulica XX, XXII ulica, XXIII ulica i Zmajeva. Glasaće se u prostorijama JU SMŠ „Danilo Kiš“, na adresi Trg Sunca bb.

25. Biračko mjesto br. 16 : BSP CENTAR, na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «R»
zaključno sa slovom «Š» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: 13. jul, 22. novembar, Bokeljske brigade, Cetinjska, Dositejeva, Jadranski put, Lovćenska, Mediteranska, Petrovačka, Podgorička, Solunska, Trg Slobode, Trg Sunca, Ulica VII, Vojvođanska, Ulica XX, XXII ulica, XXIII ulica i Zmajeva. Glasaće se u BSP centru.

26. Biračko mjesto br. 17 : OMLADINSKI HOSTEL “UŽICE” BEČIĆI (PORED HOTELA “MOC”), na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «A» zaključno sa slovom «LJ» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: 18 jula, Alekse Šantića, Bečići, Bečići - Ulica I, Bečići - Ulica II, Bečićka plaža, Boreti, Crnogorska, Čučuci, Dionisija Mikovića, Ivanovići, Košljun, Košljunska, Marina Bečića, Mažići, Ulica od Žukve, Omladinska, Omladinskih Brigada, Paštrovska, Pionirska, Podbabac, Rafailovići, Sremskog fronta, Stanišići, Stevana Štiljanovića, Turistička, Ustanička, Velja Maslina, Vitodolska, XLIV ulica i XLV ulica. Glasaće se u prostorijama Omladinski hostel “Užice” Bečići (pored hotela “Moc”), na adresi Bečići bb.

27. Biračko mjesto br. 18 : AUTO-MOTO DRUŠTVO BUDVA, na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «P» zaključno sa slovom «Š» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Budva, Dubovica, Filipa Kovačevića, Ulica I, Mimoza, Podostrog, Podostrog 1, Podostrog 2, Pop Jola Zec, Rozino, Ulica XVI, Ulica XVII, Ulica XVIII, Ulica XIX, XXXI ulica, XXXII ulica, XXXIII ulica i XXXIV ulica. Glasaće se u prostorijama Auto-moto društva Budva, na adresi Pop Jola Zeca bb.

28. Biračko mjesto br. 19 : TURISTIČKO NASELJE “SLOVENSKA PLAŽA”, TV SALA, KORZO VILE “LIMUNA” (OD RESTORANA “PJACA” PREMA HOTELU “ALEKSANDAR”), na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «T» zaključno sa slovom «Š» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Babilonija, Barjaktarska,
Beogradska, Bjelaštica, Brodarska, Duletići, Ferona, Ulica II, Ulica III, Ulica IV, Ulica V, Ulica VI, Ulica X, Ulica XI, Ulica
XII, Ulica XIII, Ulica XIV, Ulica XV, Ulica XXI, Kanjoša Macedonovića, Krapina, Lapčići, Lazi, Lugovi, Maine, Mainski
put, Markovići, Mornarska, Ohridska, Pančevačka, Pobori, Donji Pobori, Pobori Gornji, Podkošljun, Polje, Proleterskih brigada, Rakita, Ribarska, Slovenska Obala, Svatovska, Veljka Vlahovića, Velji Vinogradi, Vuka Dojčevića, XXIV ulica, XXIX ulica, XXV ulica, XXVI ulica, XXVII ulica, XXVIII ulica, XXX ulica, XXXV ulica, XXXVI ulica, XXXVII ulica i Žrtava fašizma. Glasaće se u prostorijama Turističkog naselje “Slovenska Plaža”, TV sala, Korzo vile “LIMUNA” (od restorana “Pjaca” prema
hotelu “Aleksandar”), na adresi Trg Slobode bb.