06-08-2020

Građanska akcija: Falsifikovanje detaljnih urbanističkih planova najhitniji problem u opštini Budva

Iz grupe birača Građanska akcija poručili su da je najhitniji i najznačajniji problem u budvanskoj opštini falsifikovanje DUP-a Budva Centar-izmjene i dopune i DUP-a Bečići, kao i falsifikovanje skoro svih ostalih Detaljnih urbanističkih planova u opštini Budva."DUP Budva Centar izmjene i dopune kao i DUP Bečići, prestali su da važe početkom 2014. godine. Planove je usvojila OKG Demokratske partije socijalista. Nameće se pitanje zašto Demokratska partija socijalista nije usvojila nove planove, nakon isteka roka navedenim planovima, kada su u sazivu 2012-2016 godine imali sigurnu većinu i zakonske mogućnosti, da usvoje nove planove, već su se odlučili da istekle planove koriste kao važeće, da falsifikovanjem planova enormno ugraze održivi razvoj građanima Budve i na taj način počine krivično djelo za koje je određena kazna, od šest mjeseci do pet godina zatvora", podvlače iz Građanske akcije.

Na ovo pitanje oni su ponudili sljedeći odgovor:

"OKG Demokratske partije socijalista se odlučila na falsifikovanje isteklih planova zato što nisu više mogli naći novog Ralevića, koji bi izradio planove sa ogromnim prekoračenjima u odnosu na plan višeg reda, prekoračeni su svi parametri od kojih ovom prilikom navodimo prekoračenje maksimalne BRGP od 120000m2, za plan Budva Centar a za plan Bečići prekoračenje iznosi 700000m2 BRGP."

To, kako smatraju u Građanskoj akciji, u prevodu znači da se za područje od Avale do Zavale ispod bulevara može, preko maksimalno dozvoljene izgradnje na osnovu plana višeg reda, izgraditi još 120 zgrada po 1000 m2 BRGP.

"U planu Bečići prekoračenje znači izgradnju, preko maksimalne BRGP određene planom višeg reda, još 700 zgrada po 1000 m2 BRGP. Građanska Akcija je, u zadnjih nekoliko mjeseci, preduzela aktivnosti kod Vlade CG, Tužilaštva, Upravnog suda, Inžinjerske komora, ASK i drugih institucija, kako bi se zaustavio zločin prema prostoru i građanima Budve, falsifikovanjem planova. Ovom prilikokm upućujemo javni poziv i očekujemo podršku, od ostalih političkih subjekata u predizbornoj kampanji, za hitno zaustavljanje daljeg falsifikovanja navedenih planova", zaključuje se u saopštenju.