13-05-2020

Vujičić: Svi se bore za vlast, niko da se prestane sa falsifikovanjem detaljnih urbanističkih planova

Kako ističu u svom saopštenju iz Građanske akcije Budva, pod plaštom borbe političkih subjekata, Skupštine opštine Budva, oko formiranja nadpolovične skupštinske većine, neophodne, za formiranje stopostotne vlast u Budvi, bespovratno se uništava prostor nekontrolisanom i nelegalnom izgradnjom na osnovu nevažećih detaljnih urbanističkih planova, koji se falsifikuju.

Vujičić: Svi se bore za vlast, niko da se prestane sa falsifikovanjem detaljnih urbanističkih planova | Radio Televizija Budva

Građanska Akcija pozvala je javno predsjednika opštine Budva Marka Carevića da odustane od daljeg falsifikovanja, detaljnih urbanističkih planova, koji su prestali da važe.

"Javno smo pozvali sve parlamentarne i vanparlamentarne političke subjekta da se pridruže apelu za hitno obustavljanje izdavanja neophodne dokumentacije, za izgradnju objekata, na osnovu nevažečih urbanističkih planova. Nažalost nijedan politički subjekt u Budvi nije iskazao interes da se prestane sa daljim falsifikovanjem planova" navodi se u saopštenju.

Oni su istakli da se na sajtu opštine Budva, mogu vidjeti odluke skupštine opštine Budva o usvajanju detaljnih urbanističkih planova, kojima su određeni rokovi važenja planova.

"Planovi kojima je istekao rok važenja i koji se falsifikuju su sledeći: DUP Budva-Centar izmjene i dopune, DUP Bečići, DUP Podkošljun, DUP Rozino I, DUP Rozino II, DUP Dubovica I, DUP Pržno-Vrijesno drugi dio Šipkov kamen,  DUP Pržno-Kamenovo I za dio Podličak, DUP Babin Do, DUP Perazića Do i DUP Buljarica.

I. Članom 219 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“SL.list CG“, br.64/2017, 44/2018, 63/2018 i 11/2019) određeno je: Planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu ovog zakona, za koje je vrijeme na koje su donijeti isteklo, mogu se, do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, izrađivati i donositi po posebnom postupku propisanom čl.162c Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( „“SL.list CG“, br. 51/08, 34/11, 35/13, 33/14)" istakli su iz Građanske akcije.

Oni u svom saopštenju navode da Opština Budva nije, u skladu sa čl.162c, produžila periode važenja planova već se odlučila da nevažeće planove koristi kao da su važeći.

"Predsjednik opštine je dužan da postupa u skladu sa rokom važenja planova i da predloži izmjene i dopune nevažećih planova u skladu sa čl.162c zakona. Ako Ministarstvo održivog razvoja i turizma na svom sajtu ima istaknute kao važeće planove, planove kojima je istekao rok na koji su donijeti, nije opravdanje predstavnicima vlasti Opštine Budva da,  suprotno važećoj zakonskoj proceduru, nevažeće planove koriste kao važeće, na koji način se građanima Budve pričinjava nenadoknadiva šteta", zaključuje se u saopštenju koje potpisuje dr. Božidar Vujičić.

Oni su napomenuli da se Građanska Akcija danas obratila svim MZ na teritoriji opštine, sa predlogom da se podrži inicijativa koju je Građanska Akcija uputila RTV Budva, radi objektivnog i pravovremenog informisanja javnost u vezi navoda  o falsifikovanju detaljnih urbanističkih planova u Budvi.