20-05-2023

Građanski pokret Mi Možemo i GCG: Potpisan memorandum sa zanatsko - preduzetničkom komorom

Danas je u prostorijama građanskog pokreta Možemo potpisan Memorandum o saradnji između „Koalicija GP MI Možemo i Građanska Crna Gora“ i predstavnika 24 zanatska udruženja.

Građanski pokret Mi Možemo i GCG: Potpisan memorandum sa zanatsko - preduzetničkom komorom | Radio Televizija Budva

U ime Koalicije potpisnici su bili dr Dragica Perović Ivanović i Esnaf Adrović, dok je u ime predstavnika Udruženja potpisnik bio Boris Marđonović.

„Naša koalicija je prepoznala značaj saradnje sa zanatskim udruženjima. Samo zajedničkim naporima možemo doći do bolje pozicioniranosti zanatskih usluga, koje su nepravedno zapostavljene u proteklom periodu, i bile na marginama društva. Zato zanatliije u nama imaju iskrenog saveznika", saopštila je dr Perović Ivanović.

„Čestitam koaliciji na prepoznavanju ključnog problema privrede, a to je ekonomski poredak nakon višedecenijskog iskustva centralne planske ekonomije i tri decenije liberalne tržišne ekonomije od koje je prva doživjela totalni krah a druga podstakla raslojavanje i siromaštva. Konačno, novi donosioci odluka su razumjeli značaj socijalne tržišne ekonomije za koju je ovim Memorandumom razvijen koncept, i koja je u krajnjem zvanični ekonomski poredak Evropske Unije ankerisan članom 3. konsolidovanog Lisabonskog ugovora. Država mora da osigura privredi pravnu sigurnost, a svim građanima socijalnu sigurnost", istakao je Boris Marđonović.

„Građanska Crna Gora smatra da je temelj uspjeha svakog društva kvalitetno obrazovanje, koje je nažalost u CG urušeno u značajnoj mjeri. Disproporcija produkcije diploma i dobijenog znanja je enormna, posebno praktična primjena stečenih znanja kod učenika je upitna. Shodno tome dajemo punu podršku inicijativi zanatlija koja ima za cilj prije svega kvalitet a ne kvantitet kada je u pitanju stručno obrazovanje. Vjerujemo, da zajedno možemo pokrenuti točak pozitivnih promjena u obrazovnom sistemu CG, zato smo danas i potpisali ovaj Memorandum o saradnji", zaključio je Esnaf Adrović.