23-05-2024

Gregović: Sanacija kamenog plašta ispod Citadele kada vremenske prilike budu optimalne

S obzirom na starost budvanskih bedema i činjenicu da zahtijevaju rekonstrukciju čitavom površinom i dužinom, to je projekat koji se radi u više faza.


Foto: Pexels

Zavod za zaštitu kulturnih dobara dao je saglasnost na projekat sanacije i u prethodnom periodu urađen je jedan dio posla, a u zavisnosti od povoljnih vremenskih prilika narednih mjeseci pristupiće se sanacionim radovima sa morske strane kod tvrđave Citadela, kazao je za Radio Budvu sekretar za komunalno stambene poslove Opštine Budva, Srđan Gregović.

On je kazao da su u tom opštinskom resoru prije dvije godine, na bazi alarmiranja javnosti, pristupili monitoringu bedema i uradili elaborat koji je prepoznao pet kritičnih pozicija.

"U skladu sa tim i na osnovu Uprave za zaštitu kulturnih dobara, uradili smo konzervatorski projekat koji je u tehničkom smislu razradio sanaciju za sve ove pozicije. Nakon toga smo opredijelili sredstva kroz plan javnih nabavki, sproveli postupak, angažovali izvođača i izvođač je već u februaru mjesecu bio vezan u prvoj fazi za tri pozicije, od čega su dvije Glavna gradska vrata i bastion Murava. To je negdje u februaru i u prvim danima marta i sanirano, a ostala je ta treća pozicija koja zahtijeva adekvatne vremenske uslove sa morske strane - kameni plašt na samim Bedemima ispod Citadele. Tako da ćemo to u narednim mjesecima u onim optimalnim uslovima realizovati", istakao je Gregović.

Cilj je, kako je naglasio, da Stari grad bude siguran za sve posjetioce.

"Monitoring koji je započet treba da se obavlja u kontinuitetu i da se reaguje u realnom vremenu. I dalje ćemo nastaviti u tom smjeru", zaključio je Gregović.