09-04-2015

Iskustva i mogućnosti za nova apliciranja za sredstva IPA fondova

Osnove projektnog ciklusa i prezentacija programa prekogranične i transnacionalne saradnje u kojima će Crna Gora učestvovati u okviru IPA 2014-2020, tema je jednodnevnog seminara koji će u Akademiji znanja bit održan u četvrtak, 16. aprila, od 10 sati u organizaciji Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku.

Iskustva i mogućnosti za nova apliciranja za sredstva IPA fondova | Radio Televizija Budva

- Cilj seminara je upoznavanje sa iskustvima iz ranijeg ciklusa programa i mogućnostima koje nam pruža novi ciklus za period 2014-2020, načinima pisanja projekata i apliciranja za sredstva IPA fondova, istakao je dekan Fakulteta za saobraćaj, komunikacije i logistiku Berane-Budva, prof. dr Vujadin Vešović u razgovoru sa Milijanom Mijušković.