24-11-2021

Iz CG na čekanju 70 zahtjeva za azil u EU

Evropska kancelarija za podršku azilu objavila je posljednje podatke vezano za zahtjeve za azil, prema kojima je u Evropskoj uniji iz Crne Gore na čekanju 70 zahtjeva. U pitanju su podaci za avgust ove godine, koji su, kako se navodi, I posljednji dostupni.

Iz CG na čekanju 70 zahtjeva za azil u EU | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Prema tim podacima, osim 70 zahtjeva na čije se rješavanje čeka evidentiran je i 21 zahtjev koji je podnijet u avgustu.

Od zemalja regiona, Albanija ima 1.432 zahtjeva u avgustu, a 3.562 zahtjeva na čekanju. Srbija ima 330 u avgustu a 867 na čije se rješavanje čeka. Iz Bosne i Hercegovine stiglo je 157 zahtjeva za azil u EU u avgustu a 379 tek treba da bude riješeno.

Navodi o zloupotrebi mogućnosti bezviznog putovanja nekih država Zapadnog Balkana, uz Moldaviju, Gruziju i Ukrajinu, motivisali su pojedine članice EU, poput Njemačke i Francuske, da sredinom ove godine potegnu mogućnost ukidanja bezviznog režima. To se i navodi u internom dokumentu EU, koji su tada prenijeli mediji.

Među zloupotrebama koje se navode su nezakoniti boravak i neosnovani zahtjevi za azil.

Posebno je tada Njemačka iznijela ozbiljne napomene što se tiče država koje ne poštuju pravila bezviznog režima.

Izvor: RTCG