21-01-2015

Izmirene obaveze prema NVO

Sekretarijat za lokalnu samoupravu je u cjelosti izmirio obaveze prema NVO koje su participirale sa svojim projektima, u iznosu od 62.228 eura.

Izmirene obaveze prema NVO | Radio Televizija Budva

Navedena sredstva su raspodijeljena kandidovanim projektima slijedećih nevladinih organizacija:

Nevladine organizacije sa posebnim statusom:
1. NVO «KUC Stefan Mitrov Ljubiša»

Ovlašćeno lice: Darinka Ljubiša,
Naziv projekta: Muzičko scensko djelo „BUDVANSKI TRIPTIH"
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 4000,00EUR;

2. NVO «Udruženje penzionera Budve»
Ovlašćeno lice: Jovan Stanišić,
Naziv projekta: «Nabavka elektronskog pikada»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 1000,00 EUR;

3. NVO «Udruženje paraplegičara Budve»
Ovlašćeno lice: Ante Urban,
Naziv projekta: «Promocija turizma u Opštini Budva za lica sa invaliditetom»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 2.200,00 EUR;

4. NVO «Organizacija žena Budve»
Ovlašćeno lice: Medigović Irena,
Naziv projekta: «Tradicija zdrave ishrane u budvanskom i ohridskom podneblju»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 1.400,00EUR;

5. NVO «Feštađuni»
Ovlašćeno lice: Marija Pjerotić,
Naziv projekta: «RIMSKI BOGOVI»

6. NVO «Harmonija»
Ovlašćeno lice: Mirjana Pajović,
Naziv projekta: „Snimanje TV spotova za 8 novih pjesama"
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 3.000,00 EUR;

7. NVO «Gradska muzika»
Ovlašćeno lice: Jerolim Dragičević,
Naziv projekta: „Gradska muzika Budva-čuvar kulturnog identiteta i tradicije grada",
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 4.000,00 EUR;

Ostale NVO (nemaju status prioritetnih)
8. NVO «INFOMONT»

Ovlašćeno lice: Boro Milović,
Naziv projekta: „Budva grad kulture-2014"
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 1.480,00 EUR

9. NVO «Centar za razvoj i kulturu govora "Znakovi"»
Ovlašćeno lice: Mirjanka Jović,
Naziv projekta: «Logopedski tretmani djece mlađeg školskog uzrasta»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 1.750,00EUR;

10. NVO «Dramski studio Budva»
Ovlašćeno lice: Radmila Knežević,
Naziv projekta: „Festival književnosti za djecu –Male morske priče"
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 1.350,00 EUR;

11. NVO «Paštrovska lovačka organizacija»
Ovlašćeno lice: Krsto Radović,
Naziv projekta: „Studija o razvoju lovnog turizma"
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 2.000,00 EUR;

12. NVO «Udruženje za afirmaciju i razvoj stvaralaštva, kulturnih potencijala i tradicije "Talija-MNE", Budva»
Ovlašćeno lice: Jelena Kuljača,
Naziv projekta: Internet-Drug(A)čiji?
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 1.800,00 EUR;

13. NVO «Lovačka organizacija Primorje»
Ovlašćeno lice: Predrag Zec
Naziv projekta: «Uzgajalište za krupnu divljač»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 2.400,00 EUR;

14. NVO «ZA DRUGA»
Ovlašćeno lice: Đorđe V. Gregović,
Naziv projekta: «Književna kolonija –KUĆA BOSNIĆA»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 2098,00 EUR;

15. NVO «Fondacija „Sava Vuković”»
Ovlašćeno lice: Krsto Vuković,
Naziv projekta: „DAJ KRV-BUDI HUMAN I ZDRAV"
Odobreni iznos: 600,00 EUR;

16. NVO «Buljarica art»
Ovlašćeno lice: Dragan Mijač,
Naziv projekta: «Likovna kolonija -Bulajrica art 2014»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 2800,00 EUR;

17. NVO «Civilni centar Crne Gore Budva»
Ovlašćeno lice: Jovan Mitrović;
Naziv projekta: „DAN BEZ AUTOMOBILA 2014"
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 410,00 EUR;

18. NVO «Udruženje maslinara Budve "Maslinada"»
Ovlašćeno lice: Zoran Miković,
Naziv projekta: Unaprijeđenja kvaliteta proizvodnje maslinovog ulja i razvoj agroturističke ponude u opštini Budva"
Odobrena finansijska sredstva: 2.840,00 EUR;

19. NVO «Udruženje barmena Crne Gore»
Ovlašćeno lice: Rajko Mijač,
Naziv projekta: „KURS-SEMINAR BARMEN"
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 990,00 EUR;

20. NVO «Udruženje pčelara Budve»
Ovlašćeno lice: Krsto Ljubanović,
Naziv projekta: Organizacija dana meda u Budvi, nabavka i sadnja medonosnog bilja (evodija, kineski bagrem, lipa, paulonija, amofra, japanska sofora, itd.)
Odobrena finansijska sredstva: 3.440,00 EUR;

21. NVO Kulturni centar «Stara Budva»
Ovlašćeno lice: Marko Vujović,
Naziv projekta: «Postavka igre iz Paštrovića, nabavka nošnje i učešće na festivalu"»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 3.000,00 EUR

22. NVO «Društvo za razvoj ekologije»
Ovlašćeno lice: Vanesa Budimić-Vuković,
Naziv projekta: «Buljarica Smaragd Primorja»
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 2.480,00 EUR;

23. NVO «AGORA»
Ovlašćeno lice: Novak Govedarica,
Naziv projekta: „KREATIVNOST MLADIMA",
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 3.000,00 EUR;

24. NVO «Udruženje boraca NOR-a i antifašista Budve»
Ovlašćeno lice: Zoran Špadijer,
Naziv Projekta: „Očuvanje i unaprijeđenje tradicija Narodnooslobodilačke borbe"
Odobreni iznos finansijskih sredstava: 2.000,00 EUR;