07-11-2023

Izvještaj EK: Korupcija preovladava u mnogim oblastima, uključujući državne strukture

Crna Gora ostaje umjereno spremna za primjenu pravnih tekovina EU i evropskih standarda u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, ali je u cjelini ostvarila ograničen napredak, navodi se u Izvještaju EK u koji je RTCG imala uvid. U dokumentu se navodi da nije postignut napredak u reformi pravosuđa, najizazovnijoj oblasti vladavine prava.


Foto: Gov.me/arhiva

Ističe se da je pravosudni sistem nastavio da se suočava sa dubokom institucionalnom krizom, što je rezultiralo slabim rukovodstvom i upravljanjem, nedostatkom strateške vizije i lošim planiranjem, što utiče na sposobnost zemlje da ispuni pravdu.

S druge strane, Crna Gora nastavlja da ispunjava obaveze o osnovnim pravima prema međunarodnim instrumentima i zakonodavstvu o ljudskim pravima. Zakon o Sudskom savjetu i sudijama i Zakon o državnom tužilaštvu ostaje da se izmijeni u skladu sa pravnom tekovinom EU i evropskim standardima.

U izvještaju koji će zvanično biti predstavljen sjutra navodi se da potpuna i efikasna zaštita novinara i drugih medijskih radnika nastavlja da se poboljšava, ali opipljivi rezultati u starim slučajevima napada tek treba da se postignu.

U borbi protiv korupcije Crna Gora je postigla ograničeni napredak, ocjenjuje se u izvještaju.

"Korupcija, uključujući korupciju na visokom nivou, ostaje pitanje koje izaziva zabrinutost i preovladava u mnogim oblastima, uključujući i državne strukture. Crna Gora nije u dovoljnoj mjeri unaprijedila svoj zakonodavni i strateški okvir za prevenciju i borbu protiv korupcije u skladu sa pravnim tekovinama EU, evropskim i međunarodnim standardima. Pod istragom je nekoliko istaknutih slučajeva korupcije. Crna Gora tek treba da pokaže strog i nedvosmislen odgovor pravosuđa” navodi se u izvještaju.

Postignut je ograničen napredak u sprečavanju korupcije.

“Rezultati Agencije za borbu protiv korupcije su kvantitativno poboljšani. Međutim, treba dalje osigurati njegovu nezavisnost, odgovornost, nepristrasnost i proaktivnost.

Što se tiče borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou, Specijalno tužilaštvo je postupilo sa oprezom u pokretanju nekoliko istraga visokog profila, koje izgleda ukazuju na duboku infiltraciju korupcije i organizovanog kriminala u državne strukture, uključujuči i najviši nivo pravosuđa i organa za sprovođenje zakona, navodi se u dokumentu,

“Pravosudni sistem Crne Gore treba da pokaže snažan, strog, koherentan i nedvosmislen odgovor. Crna Gora mora dodatno poboljšati rezultate istraga, krivičnog gonjenja, pravosnažnih presuda i konfiskacije imovine u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou”, ističe se u izvještaju.

Paralment usvajao zakone koji su u suprotnosti s preporukama VK

U dijelu koji se odnosi na političku situaciju u zemlji navodi se da je u izvještajnom period dominirala tehnička vlada kojoj je nedostajao neophodan politički legitimitet i parlament koji nije mogao da okupi jasnu i konzistentnu većinu za sprovođenje reformi.

“Ukupna odgovornost političkog sistema narušena je nedostacima crnogorskog Ustava, koji nema jasnoću i posjeduje manjkavosti, kao i nedostatkom zakonodavnog okvira koji reguliše nadležnosti prelazne ili raspuštene Skupštine. Ovo je doprinijelo opštem osjećaju političke i institucionalne nepredvidljivosti”, navodi se u dokumetu.

Ocjenjuje se da nije bilo efikasnog političkog dijaloga i konstruktivnog angažmana političkih partija na jačanju parlamentarne odgovornosti i nadzora vlade.

“Izostale su aktivnosti na pitanjima pristupanja EU, posebno nakon ostavke ministra EU poslova. Takođe, parlament je u raznim prilikama usvajao zakone koji su bili u suprotnosti sa preporukama Evropske komisije i/ili Venecijanske komisije“, navodi se u dokumentu.

Parlament je, kako je ocijenjeno, nastavio da jača svoju transparentnost uspostavljanjem nekih službi orijentisanih prema građanima.

U izvještaju se navodi da se čeka usvajanje Zakona o Skupštini kojim bi se uredili odnosi između Skupštine i izvršne vlasti.

Pažljivo rukovoditi popisom stanovništva

Crna Gora je umjereno pripremljena u oblasti statistike. Postignut je ograničen napredak u pogledu prošlogodišnjih preporuka. Nastavljen je rad na usaglašavanju statističke metodologije sa standardima EU i povećanom prenosu podataka Eurostatu. Međutim, neriješena pitanja su i dalje u pogledu nedovoljnih finansijskih i ljudskih resursa Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT) i nedostatka stručnosti u nekim oblastima, ocjena je EK.

„Planirani nacionalni popis stanovništva i stanova zahtijeva pažljivo rukovođenje od strane vlasti, posebno kada je riječ o osjetljivim pitanjima etničke pripadnosti, vjere i jezika.

Crna Gora ostvarila ograničen napredak u ekonomiji

"Što se tiče ekonomskih kriterijuma, Crna Gora je ostvarila ograničen napredak i umjereno je pripremljena za razvoj funkcionalne tržišne ekonomije", navodi se u izvještaju EK.

Kako se ističe, ekonomska ekspanzija se nastavila snažnim tempom u 2022. godini, podržana privatnom potrošnjom i snažnim rastom turizma.

Naglašava se da je “ekspanzivna fiskalna politika podstakla domaću tražnju i doprinijela veoma visokom rastu neto plata.

Budžetski deficit se, kako se dodaje, značajno povećao i nije razvijen sveobuhvatan srednjoročni plan konsolidacije za rješavanje rastućih fiskalnih izazova.

“Situacija na tržištu rada se poboljšala, ali i dalje postoje strukturni problemi, uključujući velike regionalne razlike i rodne razlike, neformalnost i visoku stopu mladih i dugotrajnu nezaposlenost”, navodi se u dokumentu

Bankarski sektor je ostao dobro kapitalizovan i likvidan.

“Broj novih preduzeća se povećao, ali su napori da se poboljša poslovno okruženje i upravljanje državnim preduzećima usporeni zbog političke neizvijesnosti”, ističe se u dijelu koji se odnosi na ekonomiju.

Dobar napredak u vanjskoj, bezbjednosnoj i odbrambenoj politici

Što se tiče spoljne, bezbjednosne i odbrambene politike EU, Crna Gora ima dobar nivo pripremljenosti, ističe se u dokumentu.

„Postignut je dobar napredak jer je zemlja nastavila s punim usklađivanjem sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU (CFSP), uključujući restriktivne mejre EU nakon agresorskog rata Rusije protiv Ukrajine i pružila pomoć Ukrajini“, ocijenjeno je u EK.

Kao članica Savjeta za ljudska prava, Crna Gora je aktivno angažovana na promovisanju i odbrani međunarodnog prava, Povelje UN i međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima, dodaje se.

„U skladu sa Deklaracijom samita EU – Zapadni Balkan iz decembra 2022. godine, Crna Gora treba da uloži dalje napore na zatvaranju prostora za strano uplitanje i manipulaciju informacijama, uključujući dezinformacije. Crna Gora je nastavila da učestvuje u misijama i operacijama EU za upravljanje krizama u okviru zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike (ZBOP)“, navodi se u dokumentu.

Pored poglavlja 31 dobar napredak Crna Gora je ostvarila u poglavlju 7 – Pravo intelektualne svojine, kao u poglavlju 25 - Nauka i istraživanje.



(Portal RTCG)