08-12-2014

Javni poziv: Nacrt odluke o budžetu opštine Budva za 2015. godinu

Sekretarijat za privredu i finansije upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, političkim strankama i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu, i daju doprinos u razmatranju Nacrta odluke o budžetu opštine Budva za 2015. godinu.

Javni poziv: Nacrt odluke o budžetu opštine Budva za 2015. godinu | Radio Televizija Budva

Javna rasprava će trajati do 12.12.2014. godine.

Kao dio javne rasprave, organizovaće se sljedeće javne tribine:

08.12. Petrovac
(Mjesne zajednice Petrovac, Sveti Stefan, Buljarica, Reževići, građani i institucije sa područja ovih mjesnih zajednica), u sali JU ''Crvena komuna'', 17 časova

09.12. Budva
Stručna javna rasprava (starješine organa uprave, direktori javnih ustanova u preduzeća, korisnika budžetskih sredstava) zgrada Akademije znanja, početak u 10 časova

09.12. Budva
(Mjesne zajednice sa područja užeg dijela grada, kao i mjesne zajednice Bečići, Brajići, Gornji Pobori, Jaz, Markovići (građani i institucije sa područja ovih mjesnih zajednica), zgrada Akademije znanja, početak 16 časova

Sva dodatna objašnjenja u vezi Nacrta odluke o budžetu opštine Budva za 2015. godinu, mogu se dobiti u kancelariji Sekretarijata za privredu i finansije, broj 78, svakog radnog dana od 9 do 13 h ili na telefon 454-929, do 12.12.2014. godine.

Sve eventualne primjedbe, predloge i sugestije u vezi nacrta budžeta zainteresovani subjekti mogu dostaviti Sekretarijatu za privredu i finansije u pisanoj formi, najkasnije do 12.12.2014. godine.