20-06-2020

Jokić: Vujošević pokušao da opravda bezakonje

Član Predsjedništva Demokrata Vladimir Jokić saopštio je da je direktor Službenog lista pokušao da opravda svoje bezakonje i zloupotrebu službenog položaja u korist Demokratske partije socijalista.

Jokić: Vujošević pokušao da opravda bezakonje | Radio Televizija Budva

"Pokušao je da opravda bezakonje nabrajajući više akata i dokumenata i pokušavajući na taj način da stvori privid kod građana Crne Gore kako je on radio po zakonu," naveo je Jokić.

Jokić kaže da je jasno da je Vujoševiću, kao pravniku i kao direktoru glasila u kojem se objavljuju svi propisi šta je sve prekršio po partijskoj direktivi, pa kaže da ga neće upućivati na zakonske propise.

"To će biti obaveza tužilaštva, ali ću upravo građanima Crne Gore ukazati na sve nelogičnosti i nezakonitosti u njegovom reagovanju,2 naveo je Jokić..

"Prvo, gospodin Vujošević kaže da mu je dostavljen zahtjev za objavu opštinskih pečata nevažećim od Snežane Kuč i Vladimira Bulatovića, ovjeren pečatom razrješenog potpredsjednika opštine, sa kopijama njihovih ličnih karata i sa zapisnikom upravne inspekcije da se isti moraju oglasiti nevažećim. Zna dobro gospodin Vujošević da se opštinski pečat može oglasiti nevažećim jedino uz rješenje sekretara za lokalnu samoupravu opštine Budva. Takođe, upoznat je i sa činjenicom, koju zna svaki pravnik koji je ikada ušao na pravni fakultet, da u skladu sa ustavom i zakonima Crne Gore upravna inspekcija nema apsolutno nikakvih nadležnosti nad opštinskim pečatima. Jednako koliko nadležnosti nad kontrolom opštinskih pečata ima upravna inspekcija, toliko ima i udruženje pčelara. Znajući sve ovo, moramo da pitamo gospodina Vujoševića, kada bi mu na sto došao zahtjev za oglašavanjem nevažećih pečata Glavnog grada potpisan od strane jednog opozicionog odobornika i jednog predsjednika opštinskog odbora, uz kopije njihovih ličnih karata da li bi to objavio u Službenom listu ili bi ipak stao i malo razmislio da time ne čini krivično djelo?" pita Jokić.

Jokić navodi da je predsjednik SO Budva, Krsto Radović još 11. juna obavjestio Vujoševića da je on jedino ovlašćeno lice ispred SO Budva.

"Mada je Vujošević to po službenoj dužnosti morao znati, kao što je morao znati da mu odluke na objavljivanje iz SO Budva jedino može dostaviti služba Skupštine opštine Budva. Dva su pitanja u ovom slučaju za direktora Vujoševića. Prvo, kojim to pečatom su ovjerene odluke? Pečatom SO Budva koji ste oglasili nevažećim da bi navodno spriječili zloupotrebe ili nekim drugim, možda upravo pečatom udruženja pčelara? Drugo, ukoliko Vam u ponedeljak ujutru poslanik Demokrata, umjesto službe Skupštine Crne Gore, dostavi Odluku o razrješenju predsjednika Vlade Crne Gore koja stupa na snagu danom donošenja, zavodeći je pod neki raniji broj i ovjeravajući je nekim pečatom koji ste ranije oglasili nevažećim ili pečatom državnog udruženja pčelara, hoćete li je objaviti?" navodi Jokić.

Jokić u saopštenju navodi da današnje reagovanje Vujoševića predstavlja priznanje izvršenog krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti.

"Zato smo to prijavili SDT-u, pa će tužiocu posao biti umnogome olakšan. Pozivamo SDT i druge državne organe da umjesto da budu instrument partijskog pritiska na legalno izabrane predstavnike vlasti u Budvi odmah preuzmu radnje na ovom slučaju i zabrane dalje vršenje funkcije direktoru Službenog lista. U suprotnom država Crna Gora rizikuje da se ujutru nađe u situaciji da u Službenom listu osvanu objavljene ko zna kakve odluke, možda neka djeca u parku danas donesu odluku o tome da se u Crnoj Gori postaje punoljetan sa 7 godina ili lovačko društvo donese zakon i ovjeri ga svojim pečatom da se dozvoljava slobodno nošenje i upotreba vatrenog oružja. Ni jedna od tih odluka nije ni besmislenija ni pravno utemeljenija od onih koje je direktor Vujošević već objavio iz Budve," zaključuje se u saopštenju Jokića.