08-09-2020

Kazinima i kladionicama umanjene fiksne koncesije za milion eura

Vlada je za milion eura umanjila koncesionu naknadu priređivačima igara na sreću zbog pandemije korona virusa. Za vrijeme pandemije i potpunog zatvaranje privrede, priređivači igara na sreću, nijesu obavljali djelatnost.“Postupajući po Zaključku Vlade, Uprava za igre na sreću je sprovela postupak i donijela rješenja kojima je izvršeno umanjenje koncesione za svakog pojedinačnog koncesionara i na navedena rješenja nije bilo izjavljenih žalbi tako da su ona konačna i pravosnažna”, navodi se u odluci Vlade.

Naknada

Zakon o igrama na sreću propisuje da se za priređivanje posebnih igara na sreću plaća koncesiona naknada koja se sastoji iz fiksnog i varijabilnog dijela. Prema istom aktu, propisano je da je godišnja fiksna naknada po jednom kazinu iznosi 50.000 eura i da se uplaćuje do kraja decembra tekuće za narednu godinu.

Takođe, fiksni dio koncesione naknade za priređivanje kladioničkih igara iznosi 500 eura mjesečno po kladionici, dok je članom 61, propisano da se za priređivanje igara na sreću u automat klubu koncesionar plaća mjesečno u iznosu od 50 eura po automatu. Za manje upućene čitaoce, automat klub mora imati najmanje 10 automata za igre na sreću.

Varijabilni dio koncesione naknade uslovljen je mjesečnim prihodima od igara na sreću. Kako je bio obustavljen rad u svim objektima igara na sreću, nema ni varijabilnog dijela koncesione naknade za priređivanje posebnih igara na sreću kladioničkih igara, igara na sreću na automatima i kazinskih igara na sreću, za vrijeme trajanja privremenih mjera.

Period obustave

U periodu od 15.03.2020. godine do 04.05.2020. godine, broj aktivnih priređivača koji priređuju posebne igare na sreću kladioničke igre je 19, dok je za isti period broj aktivnih priređivača koji priređuju posebne igre na sreću na automatima 24.

U periodu od 15.03.2020. godine do 19.05.2020. godine, broj aktivnih priređivača koji priređuju posebne igre na sreću u kazinima je 5.

“Napominjemo da imamo priređivača koji priređuju više vrsta igara na sreću. Shodno tome, Uprava za igre na sreću je utvrdila umanjenje fiksnog dijela koncesione naknade u ukupnom iznosu od 1.028.897 eura, kaže se u dokumentu Vlade.

Kome je umanjeno

Vlada je umanjila koncesionu naknadu za priređivače posebnih igara na sreću kladioničkih igara u iznosu od 813.126 eura, dok je priređivače posebnih igara na sreću na automatima naknada umanjena 172.088 eura.

Preostali dio od 43.682 eura koncesije umanjen je za priređivače posebnih igara na sreću u kazinim.

Najviše je umanjeno onima koji najviše priređuju igre na sreću. Najveće umanjenje je dobila kompanija “Lob company” od 90.322 eura, budići da ima aktivnih 112 koncesionih uovora. “Sporting group” je prialo umanjenje za 79.838 eura za aktivnih 99 ugovora. “Multimatu” oko 69.354 eura za 86 ugovora.

“Meridianbet” je dobio umanjenje koncesione naknade za 52.416 eura, budući da je imao u martu 70 aktivnih ugovora, dok je “Sportbetupriznato umanjenje za 24.145 eura za više nego duplo manje ugovora.

Najniže umanjenje je iznosilo 806,45 eura i dobile su ga tri kompanije za priređivanje igara na sreću.


Izvor: Bankar