02-03-2020

Kontrolori JPMD danas izvršili pregled na istočnom dijelu svetostefanske plaže

Komunalna inspekcija opštine Budva je izvršila pregled oštećenja i zapisnikom broj UPIN-09-714/20 od 24. februara tekuće godine naložila da se izvrši sanacija obrušenog zida na pješačkoj stazi i nasipu na krajnjem istočnom dijelu plaže Sv. Stefan."Navedena škarpa i plato su oštećeni tokom nevremena u oktobru 2019. godine, o čemu je ovo Javno preduzeće ranije sačinilo službenu zabilješku", navodi se u saopštenju.

"U vezi sa navedenim oštećenjima Javnom preduzeću se 27. februara tekuće godine obratio i vlasnik objekata u neposrednom zaleđu plaže sa zahtjevom da o svom trošku sanira predmetna oštećenja, jer ista ugrožavaju bezbjednost staze i objekata iznad kupališta plaže 21F", dodaje se u saopštenju.

"Postupajući po prijavi građana, kontrolori Morskog dobra su danas, 02. marta 2020. godine konstatovali da su na krajnjem istočnom dijelu svetostefanske plaže, tokom vikenda izvedeni radovi na mašinskom rušenju dijela oštećene betonske škarpe i u postupku je utvrđivanje načina na koji će se dalje postupiti po nalogu Komunalne inspekcije opštine Budva", zaključuje se u saopštenju.