20-04-2015

NVU “Sveti Stefan - Naš dom”: Spremni dočekajmo nastupajuću sezonu

NVU “Sveti Stefan - Naš Dom” osnovano je počektom aprila mjeseca sa ciljem da unaprijedi održivi razvoj Svetog Stefana i paštrovskog kraja.

NVU “Sveti Stefan - Naš dom”: Spremni dočekajmo nastupajuću sezonu | Radio Televizija Budva

Organizaciju čine pojedinci koji imaju tendenciju da društvo postane zajednica odgovornih pojedinaca orijentisanih prema ličnom/porodičnom napretku, ali i napretku zajednice kojoj pripadaju, kazala je predstavnica Udruženja, Dijana Radjenović.

“Želimo razviti saradnju između organizacija i institucija, kako bi razvili reprezentativnost i imidž, jer saradnjom i razmjenom informacija kao podsticanjem volonterskih akcija te efektivno zagovaranje zajedničkih interesa jedino možemo doći do konkretnog cilja”- rekla je Radjenović i istakla, da donosioci odluka često nisu u potpunosti upoznati sa problemima koje određene socijalne grupe smatraju prioritetnim.

“Mi želimo da svojim aktivnostima doprinesemo rješavanju određenih prioritetnih problema u lokalnoj zajednici. Mi, kao predstavnici NVU imamo za cilj osnažiti svoje veze sa institucijama i donosiocima odluka, kako bi uticali na stvaranje njihovog boljeg razumijevanje problema koji se odnose na određenu socijalnu grupu, što bi dovelo do zajedničkog rada na njihovom rješavanju. Pri tome, smo svjesni da treba koristiti objektivne argumente vezane za aktualne situacije, kako bi ukazali na to da se radi o širem društvenom problemu, a ne ostvarivanju ličnih interesa ili grupe pojedinaca” - kaže Radjenović.

Stoga, kako je istakla, NVU “Sveti Stefan - Nas Dom” je nastalo iz potrebe da se mještani koji žive u naselju i koji u ovom naselju privredjuju, aktivnije uključe u rješavanju problema sa kojima se svi suočavaju.

“Aktivnosti udruzenja su: ostvarivanje kvalitetne saradnje sa svim institucijama sa ciljem za unapredjenje kvaliteta života na svim nivoima, očuvanju tradicije i kulturne baštine, kao i očuvanju životne sredine, unapredjenje i uredjivanje ambijentalne cjeline mjesta, kao i infrastrukture istog, a sve sa ciljem za stvaranje što bolje podloge kako za razvoj turizma tako i za razvoj sporta i omladine! Kao i cilj da budemo na usluzi turistima, tj gostima, koji borave u našem naselju, jer kao i po definiciji u turizmu, gost je prvi, želimo da na našim odredjenim punktovima bude dostupno i gostima da sugerišu na probleme na koje bismo mogli pravovremeno da reagujemo i obezbijedimo što prijatniji boravak u našem mjestu” - navela je Radjenović.

Prva u nizu planiranih akcija, uredjenje spomen česme kod Vile “Topliš”, uspješno je realizovana u subotu, 18. aprila, sa porukom - Učini i ti nešto za svoje mjesto.

“Moram istaći da je, akciju podržao budvanski “Vodovod”, a doskora neuglednu i nepristupačnu česmu zamijenili smo novom, uredili prilaz i posadili cvijeće, kazala je Radjenović, pozivajući sve gradjane kojima je Sveti Stefan u srcu, i koji žele dobro sebi i okolini u kojoj žive, da prisustvuju Javnom sastanku na temu: Trenutna situacija u naselju Sveti Stefan i perspektive razvoja naselja kao turističke destinacije”, koji će biti održan u subotu, 25. aprila u hotelu “Maestral” u konferencijskoj dvorani Bankada, sa početkom u 17 sati.

“Na sastanku ćemo kratkom prezentacijom predstaviti rad i predstojeće planove našeg Udruženja, kao i ideju za izradu kataloga naselja Sveti Stefan, u cilju razvoja naselja kao turističke destinacije gdje će prevashodno svi legalni subjekti, turistički privrednici, vlasnici privatnog smještaja, hoteli, restorani, turističke agencije biti predstavljeni i imati svoje mjesto u katalogu. Naravno, za takvu vrstu projekta nam treba i finansijska podrška, pa ovim putem bih i pozvala sve zainteresovane da nas kontaktiraju. Takodje, zamolila bih gradjane i nadležne institucije da naš poziv shvate kao namjeru da želimo mišljenje na navedenu temu, i zbog toga smatramo prisustvo svakog gradjanina kao i nadležnih institucija veoma dragocjenim” - poručila je Radjenović, dodajući, da udruženim zajedničkim snagama njihvo mjesto mogu da podignu na viši nivo, i samim tim dočekaju spremno nastupajuću sezonu.

Opširnije u prilogu: