18-01-2018

Lazović: Započeto ispitavanje prirodnih uslova za formiranje nautičkih sidrišta

U Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore održana je prezentacija Studije prirodnih uslova za formiranje nautičkih sidrišta (vezova na bove) u zoni tivatskog i budvanskog zaliva.

Lazović: Započeto ispitavanje prirodnih uslova za formiranje nautičkih sidrišta | Radio Televizija Budva

Javno preduzeće, kao naručilac izrade predmetne studije, imalo je intenciju da na osnovu sveobuhvatnih batimetrijskih, meteoroloških i drugih istraživanja ispita preduslove za formiranje nautičkih sidrišta na najprometnijim lokacijama u budvanskom i tivatskom zalivu, sa ciljem bolje organizacije sidrenja plovila do 50 metra, kazala je PR Morskog Dobra, Ivana Lazović, gostujući u Radio Budva.

Studija je obuvatila analizu lokacija u budvanskom zalivu:

-Jugozapadno od rta Zavala
-Sjeveroistok ostrva Sveti Nikola

Kod analize lokacija u Budvi uočeni su određeni ograničavajući faktori za organizovanje sidrišta, s obzirom na to da je dno prekriveno livadama zaštićene morske trave posejdonije i da su razmatrane lokacije izložene razornim talasima juga, istakla je Lazović, i dodala da:

S obzirom na navedene nedostatke u budvanskom zalivu, Studija je pokala da je potrebno planirati sezonska sidrišta koja bi se koristila samo tokom meteorološki povoljnje ljetnje sezone. Za sidrenje ovog tipa preporučena metoda je “Harmony”- pogodana za morska dna prekrivena posejdonijom.

Ova Studija predstavlja prvi korak u ispitavanju prirodnih uslova za formiranje nautičkih sidrišta, zaključuje Lazović.