12-04-2024

Međunarodni dan djece uključene u život ili rad na ulici

Od 2011. godine, u više od 130 zemalja širom svijeta, 12. april se obilježava kao Međunarodni dan djece uključene u život i/ili rad na ulici.


Foto: Pexels

Radi se djeci koja su izvan sistema socijalne i zdravstvene zaštite.

Nisu uključena u obrazovni sistem, a često su i pravno nevidljiva.

Njihova svakodnevnica se prvenstveno sastoji od borbe za goli život.

Na žalost ˝djeca ulice˝ nijesu prepoznata kao posebna kategorija ni u jednoj međunarodnoj konvenciji, pa samim time ne uživaju ni posebnu zaštitu.