20-09-2019

Ministarki Damjanović produžen mandat predsjedavajuće Upravnog odbora SEEIIST-a

Mandat ministarke Sanje Damjanović kao predsjedavajuće UO SEEIIST-a (Regionalnog projekta Međunarodnog instituta za održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope) biće produžen za naredne dvije godine, odnosno do januara 2022. godine.

Ministarki Damjanović produžen mandat predsjedavajuće Upravnog odbora SEEIIST-a | Radio Televizija Budva

Šesti po redu sastanak Upravnog odbora SEEIIST-a održan je juče u Budvi.

Na sastanku se razmatralo se sticanje statusa pravnog lica SEEIIST-a koji je ostvaren u avgustu ove godine osnivanjem Asocijacije, uspostavljene po švajcarskom zakonu, sa sjedištem u Ženevi.

Riječ je o neprofitnoj organizaciji, koja sada može da aplicira za projekte koji su usko povezani sa tematikom projekta.

Druga važna tema bila je priprema projektne prijave za dodatna sredstva od tri miliona eura kroz poseban konkurentni poziv u okviru EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije “Horizont 2020”.

Ova sredstva su neophodna za realizaciju faze Studije dizajna, na prvom mjestu za izradu tehničke specifikacije projekta koji će biti tehnološki napredniji u odnosu na postojeće centre.