01-01-2023

Minus u državnoj kasi 72% manji od planiranog

Kumulativni budžetski deficit za prvih 11 mjeseci ove godine iznosi 94,4 miliona eura ili 1,7 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je 243,4 miliona eura ili 72,1 odsto manje od planiranog.

Minus u državnoj kasi 72% manji od planiranog | Radio Televizija Budva

Ilustracija, Foto: Pixabay

“U poređenju sa istim periodom prethodne godine, ostvareni deficit budžeta veći je 21,2 milion eura ili 28,9 odsto”, pokazali su objavljeni podaci Ministarstva finansija o izvršenju budžeta za prvih 11 mjeseci.

Iz Ministarstva su kazali da je, uzimajući u obzir ostvarene prihode i izvršene rashode, u novembru ostvaren budžetski deficit od 38,7 miliona eura odnosno 0,7 odsto BDP-a, što je 114 miliona eura manje od planiranog.
Prema podacima tog Vladinog resora, prihodi budžeta su za prvih 11 mjeseci iznosili 1,79 milijardi eura ili 31,4 odsto procijenjenog BDP-a.

“U odnosu na planirane, ostvareni prihodi veći su 55 miliona eura ili 3,2 odsto, dok su u odnosu na uporedni period prethodne godine veći 127 miliona eura ili 7,6 odsto”, navodi se u dokumentu.

Naplata PDV bilježi rast od 206 miliona eura

Glavni generator rasta prihoda u odnosu na prethodnu godinu je porez na dodatu vrijednost koji je zabilježio rast od 206,2 miliona eura ili 33,1 odsto kao rezultat rasta potrošnje domaćinstava, rasta uvoza i inflacije, ali i uspješne ljetnje turističke sezone i efekata elektronske fiskalizacije poreskih registar kasa.

“Pored navedenog, prihodi od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije zabilježili su rast od 41,3 odsto kao rezultat rasta ostvarenog uvoza”, navodi se u dokumentu.

Nasuprot tome, u odnosu na prethodnu godinu, manja naplata prihoda ostvarena je kod poreza i doprinosa na zarade usljed uvođenja neoporezivog dijela zarade i ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje.

“Na nižu naplatu poreza na dohodak, uticalo je i usvajanje Zakona o izmjenama i dopuni zakona o finansiranju lokalne samouprave kojim je povećan procenat ustupljenih prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica lokalnim samoupravama kroz istovremeno smanjenje prihoda koji su do tada po ovom osnovu pripadali centralnom budžetu”, rekli su iz Ministarstva.

Porez na dodatu vrijednost naplaćen je značajno iznad planiranog i u novembru te je ukupna naplata ovog poreza za prvih 11 mjeseci veća od planirane 68,8 miliona eura ili 9,1 odsto.

Prema podacima Ministarstva, prihodi od poreza na međunarodnu trgovinu i transakcije veći su u odnosu na planirane 6,9 miliona eura ili 23,4 odsto, što je dominantno rezultat rasta uvoza i zabilježene inflacije.

Pozitivno odstupanje u odnosu na plan bilježe i prihodi od porez na dobit preduzeća u iznosu od 2,6 miliona eura ili 3,1 odsto kao i naknade koje su u odnosu na planirani nivo naplaćene u većem iznosu od 9,5 miliona eura i to kao rezultat jednokratne uplate naknada po osnovu aktivnosti istraživanja nafte i gasa kao i veće naplate po osnovu implementacije programa Ekonomskog državljanstva.

“Prihodi od akciza za 11 mjeseci manji su u odnosu na plan 11,8 miliona eura ili pet odsto, kao posljedica primjene odluke o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja po kojoj je akciza na promet ovih proizvoda od maja smanjena 50 odsto, 40 odsto ili 25 odsto u zavisnosti od kretanja cijena, a u cilju zaštite životnog standarda građana. U poređenju sa prethodnom godinom, prihodi od akciza manji su 3,1 milion eura”, kazali su iz Ministarstva.

Pomenuti pad, kako se dodaje, prevashodno uzrokovan sprovođenjem pomenute odluke o smanjenju akciza na gorivo u najvećoj mjeri kompenzovan je rastom prihoda od akciza na duvan i duvanske proizvode koji su u poređenju sa istim periodom prethodne godine zabilježili rast od 28,7 miliona eura ili 54 odsto kao rezultat suzbijanja aktivnosti na nelegalnom tržištu duvana i duvanskih proizvoda.

“Na drugoj strani, ostvarena je niža realizacija u odnosu na plan kod prihoda po osnovu poreza na dohodak građana u iznosu od 4,1 milion eura ili 5,2 odsto kao i kod doprinosa u iznosu od 11,9 miliona eura ili tri odsto”, navodi se u dokumentu.

Prihodi budžeta u novembru su iznosili 162,4 miliona eura, što je u odnosu na plan više 26,1 milion eura ili 19,2 odsto. U odnosu na isti mjesec prethodne godine prihodi budžeta veći su 3,8 miliona eura ili 2,4 odsto.

“Izdaci budžeta u prvih 11 mjeseci iznosili su 1,88 milijardi eura ili 33,1 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane niži su 188,4 miliona eura ili 9,1 odsto. U odnosu na posmatrani period prethodne godine, izdaci su veći 148,2 miliona eura odnosno 8,5 odsto”, rekli su iz tog Vladinog resora.


Izvor: MINA Business/Portal RTCG