06-12-2021

Naći će odgovorne za neplaćeni PDV

Кomisija za ispitivanje poslovanja Hotelske grupe Budvanska rivijera završila je s radom i uskoro se očekuje usvajanje izvještaja o radu, saopštio je predsjednik Odbora direktora kompanije, Mijomir Pejović.

Naći će odgovorne za neplaćeni PDV | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

On je Danu kazao da će naći odgovorne koji su dozvolili da se zakupcu hotela Sveti Stefan i Miločer, kompaniji Adriatic properties, od 2006. godine ne obračunava porez na dodatu vrijednost (PDV) na ugovorenu cijenu kirije.

„Кomisija za ispitivanje poslovanja završila je s radom i sredinom mjeseca ćemo usvojiti njen izvještaj, a što će neminovno povući za sobom i utvrđivanje pojedinačne odgovornosti onih koji su načinili ovakve propuste“, rekao je Pejović.

Akcionari državnog preduzeća Sveti Stefan hoteli prije dva dana su na Skupštini akcionara donijeli odluku da od 1. januara zakupcu povećaju iznos kirije za 21 odsto, odnosno da mu fakturišu PDV na ugovorenu cijenu zakupa. Takođe, donijeli
su odluku da od polovine 2019. godine obračunaju koliko je Adriatic properties trebalo da plati po osnovu PDV-a i da mu fakturišu.

Adriatic properties je od 2016. godine plaćao 1,12 miliona EUR godišnju zakupninu i u tu cijenu je ulazio i PDV, dok će od 1. januara, odnosno u narednoj godini, plaćati kiriju veću 21 odsto, odnosno za 235 hiljada EUR.

Prije Sveti Stefan hotela, zakupodavac je bila Budvanska rivijera, čijom je podjelom i nastalo to državno preduzeće koje ima istu vlasničku strukturu.

Adriatic properties je 2006. godine pod zakup na 30 godina uzeo hotele Sveti Stefan i Miločer.

Osnovnim ugovorom dogovorena je kirija od 1,6 miliona EUR. Кasnije je, polovinom 2015. godine, usvojen u Skupštini aneks ugovora kojim je kirija toj firmi, čiji je vlasnik Petros Statis, smanjena na 1,12 miliona. PDV je od 2007. do dva puta povećavan po dva odsto.