24-06-2024

Opštinska odluka digla buku ugostitelja u “tihoj zoni” Starog grada

Nivo buke u Budvi je nakon trideset godina na zadovoljavajućem nivou, ali pojedinim ugostiteljima zakonska ograničenja po ovom pitanju ne idu u prilog, jer posao trpi i utiče na smanjenje prihoda.

Opštinska odluka digla buku ugostitelja u “tihoj zoni” Starog grada | Radio Televizija Budva

Foto: Portal RTV Budva


Posljednjih dana predstavnici MZ Stari grad i Udruženja ugostitelja, imali su intenzivnu komunikaciju sa predstavnicima Komunalne inspekcije i organa lokalne samouprave u vezi ograničenja buke u zoni Starog grada.

Problem koji je prepoznat unazad nekoliko desetina godina, od prošle godine počeo je da se rješava poštovanjem opštinske odluke o ograničenju buke od 65 decibela, ali problem je zahtjev da čitava zona Starog grada bude takozvana tiha zona, koja bi u mnogome uticala na turistički promet, rekao je za Radio Budvu predsjednik Udruženja ugostitelja, Aleksandar Jovanović.


"Sve višegodišnje probleme Starog grada dobro poznajem. Moramo da budemo iskreni i da kažemo da je problem buke koji je trajao u Starom gradu i Budvi skoro tridesetak godina značajno riješen u prošloj godini, a ove godine čini mi se da je pod jednom kontrolom i na nivou koji smo mi svi željeli da ostane za stalno", kazao je Jovanović.

Pojedini ugostitelji su podnijeli Ustavnom sudu žalbu protiv opštinske odluke za koju tvrde da gasi kulturni život i oduzima ustavno pravo na rad.

"Imao sada jednu situaciju, da sje opštinska Odluka koja je na snazi od 2018. godine, a koja je naprasno ove godine počele da se primjenjuje. To je odluka o tihoj zoni koja je zaista nesprovodiva u urbanom dijelu grada gdje ljudi žive. Ta odluka se može donositi i donosi se za kulturne, vjerske objekte, muzeje, galerije...nikako za urbana jezgra. I sada imamo situaciju gdje su građani iz Mjesne zajednice tražili da se ta odluka poštuje, a imamo sa druge strane ugostitelje koji traže da se poštuje Zakon o turizmu, a on podrazumjeva jačinu do 65 decibela kada je u pitanju muzika u Starom gradu", objašnjava Jovanović.

Komunalni inspektori i komunalni policajci su konstantno na terenu i kontrolišu nivo buke u ugostiteljskim objektima. Opštinska odluka je donešena na pravan način, legitimno u parlamentu i pravosnažna je dok Ustavni sud ne odluči drugačije, kazala je ranije potpredstjnica Opštine Budva Jasna Dokić.

"Ja kao predsjednik Udruženja ugostitelja Budve, a i kao građanin mislim da je taj nivo buke zaista prihvatljiv, da nikome ne smeta, a sa druge strane imamo jednu muzičku ponudu za goste koji dođu u ovaj grad i nije pametno ići iz krajnosti u krajnost. Imali smo trideset godina ogromnu buku u ovom gradu, uspjeli smo dovesti novo buke i muzike na prihatljiv nivo, ali nije dobro rješenje da se ta muzika gasi jer bi to uticalo na ponudu ovog grada, na promet svih ugostiteljskih objekata kao i na prihode grada i opštine.