08-09-2020

Otvoreno pismo Božidara dr. Vujičića Ekselencijama EU povodom korišćenja nevažećih urbanističkih planova

Božidar dr. Vujičić uputio je otvoreno pismo Šefu Delegacije EU u Podgorici, predstavnicima Ambasade Njemačke, Ambasade Italije, Ambasade Hrvatske, Ambasade Poljske, kao i Ambasade Bugarske u Podgorici, povodom, kako je naveo, 330 urbanističkih planskih dokumenata kojima je istekao rok važenja, a koji se i dalje koriste.Saopštenje prenosimo integralno:

Vaše Ekselencije, poznato Vam je da  Crna Gora, nakon potpisivanja pristupnih pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji, nakon izdašne ekonomske pomoći Evropske Unije Crnoj Gori za usaglašavanja propisa Crne Gore sa propisima Evropske Unije kao i ulaganja sredstava iz pristupnih fondova u projekte iz Crne Gore, nije više u potpunosti suverena država već je dio suvereniteta, prenijet sa institucija Crne Gore na institucije EU.

U skladu sa navedenim i prostor Crne Gore nije isključivo prostor Crne Gore i o njegovoj zaštiti, pravo i obavezu posjeduje  i Evropska Unija, odnosno svi građani EU.

Koristimo priliku da vas zamolimo da Vladama u vašim zemljama i poslanicima Evropskog parlamenta prenesete informaciju, da se u Crnoj Gori nepovratno uništava prostor izgradnjom objekata na osnovu 330 urbanističkih planskih dokumenata kojima je istekao rok važenja a koji se i dalje koriste, podrazumijeva se bez strateške procjene uticaja na životnu sredinu, koja procjena je prestala da važi, istekom roka važenje planskih dokumenata.

Malo je neugodno za Crnu Goru što o istom niste obaviješteni od strane nadležnih institucija, kojima se Građanska Akcija obratila: Nadležnog tužilaštva, Ministarstva, ASK, Inžinjerske komore, Agencije za zaštitu životne sredine i dr.

Uvažene ekselencije dostavljamo vam u prilog presudu Upravnog suda U. broj 2409/18 od 28. 05. 2020. godine, Odluku Ustavnog suda U-II brij 24/14  od 25. 07. 2017. godine, kao dokaz da je sudovima jasno da planovi važe do isteka roka na koji su usvojeni i da se nakon tog roka ne mogu koristit, kao i odgovor predsjednika Vlade Duška Markovića na poslaničko pitanje oko važenja lokalnih planskih dokumenata, u kom on potvrđuje, kao v.d. ministra Ministarstva održivog razvoja i turizma, da su planovi kojima je istekao rok važenja i dalje važeći i da se po njima može izvoditi izgradnja objekata, odnosno bespovratno uništavati budući zajednički prostor EU. Takvih isteklih planova u registru planskih dokumenata Ministarstva održivog razvoja i turizma ima oko 330, koji se koriste kao važeći.