31-07-2020

Pejović ASK-u podnio prijavu za zloupotrebu prostorija u vlasništvu svih građana Budve

"Očekujem da hitno postupite po prijavi i povratno me obavjestite uporedo sa time će i naša politička organizacija sakupljati materijalne dokaze sa lica mjesta, kako bismo preduhitrili evenutalno Vaše odugovlačenje i odbijanje postupanja po prijavi, što ćemo vrlo rado prezentovati javnosti Crne Gore", poručio je Pejović.U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Mijomir Pejović je podnio prijavu za pokretanje postupka odlučivanja o povredi ovog Zakona, koji propisuje slijedeće: „Zabranjeno je korišćenje prostorija državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, javnih ustanova, državnih fondova i privrednih subjekata čiji je osnivač i/ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave za pripremu i realizaciju aktivnosti kampanje, ukoliko se isti uslovi ne obezbjede svim učesnicima u izbornom procesu“.

Takođe, prijava se odnosi i na zabranu distribucije propagandnog materijala i pripkupljanje potpisa podrške za predaju izborne liste poitičkog subjekta na pomenutim lokacijama i u pomenutim objektima.

"Naime, u produženom trajanju se na prostoru i u objektima u Turističkom naselju „Slovenska plaža“ u Budvi, koje posluje u okviru HG „Budvanska rivijera“ čiji je većinski vlasnik Država Crna Gora, zloupotrebljavaju prostorije u vlasništvu svih građana Crne Gore, i to od strane političkih subjekata DPS, Crnogorska, SD i LP sa ciljem obavljanja predizbornih aktivnosti, održavanja partijskih sastanaka, organizacije izbornih štabova, prikupljanja potpisa izbornih lista, dijeljenja propagandnog materijala, pritisaka i ucjena na zaposlene i vršenja drugih kršenja biračkih prava. Takođe, slične aktivnosti se obavljaju i u drugim hotelima koji se nalaze u sastavu HG „Budvanska rivijera“, a prije svih u hotelu „Palas“ u Petrovcu, kao i u hotelu „Mogren“ u Budvi.
Predstavnici pomenutih političkih subjekata svakodnevno od ranih jutarnjih časova pa do kasnih večernjih časova, čak i u vrijeme vikenda, zloupotrebljavaju državnu imovinu, a za to postoje brojni svedoci kao i nadzorne kamere u posjedu TN „Slovenska plaža“", navodi se u prijavi koju je Pejović podnio.

On je napomenuo, da je obaveza ASK, da na ovu zloupotrebu paze i po službenoj dužnosti.

"Posebno jer se radi o ozbiljnom kršenju Zakona, ali i Ustava Crne Gore, a kazna za aktere se kreće od 5.000 do 20.000 evra, te sada urgiram i pozivam Vas da hitno i bez odlaganja preduzmete sve iz domena Vaše nadležnosti i postupite po podnesenoj prijavi", navodi se u prijavi.

Ukoliko je ASK pisano obezbjedila saglasnost za korištenje prostorije u vlasništvu države, kako je naglasio, dužni su da isto obezbjede svim ostalim političkim subjektima koji učestvuju u izbornom procesu.

"Zahtjevamo da i Demokratskoj Crnoj Gori pošaljete pisanu saglasnost za korišćenje istih. Ponavljam da očekujem da hitno postupite po prijavi i povratno me obavjestite uporedo sa time će i naša politička organizacija sakupljati materijalne dokaze sa lica mjesta, kako bismo preduhitrili evenutalno Vaše odugovlačenje i odbijanje postupanja po prijavi, što ćemo vrlo rado prezentovati javnosti Crne Gore", zaključio je Pejović.