26-10-2023

Perović reizabrana za dekanicu Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

Dekanica Fakulteta za turizam i hotelijerstvo Đurđica Perović reizabrana je danas na tu funkciju, za mandatni period od naredne do 2027. godine.


Foto: UCG

Odluku o reizboru Perović je jednoglasno donio Upravni odbor Univeziteta Crne Gore (UCG) na predlog vijeća Fakulteta za turizam i hotelijerstvo i uz pozitivno mišljenje rektora Vladimira Božovića.

Perović je u dosadašnjem radu obavljala funkcije prorektora za nastavu Univerziteta, rukovodioca studijskog programa Turizam, prodekana za nastavu Fakulteta, menadžera akademskog integriteta Univerziteta.

Predstavljala je Fakultet za turizam i hotelijestvo u strukovnom Vijeću u dva mandata i predsjedavala istim.

Perović je u tekućem mandatu obavljala dužnosti dekana i člana Senata UCG.

Kako je saopšteno iz UCG, na današnjoj sjednici, nakon pribavljanja pravnih mišljenja više stručnih lica i tijela i konstruktivne diskusije, članovi Upravnog odbora jednoglasnosno su odlučili da Miodrag Radunović nastavi mandat u svojstvu dekana Medicinskog fakulteta.

Upravni odbor UCG je, navodi se, pokrenuo i proceduru za izbor organa rukovođenja Fakulteta političkih nauka.

"Tekst konkurs biti objavljen u Biltenu UCG i u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Crne Gore", lkaže se u saopštenju.

Prijave na konkurs će se podnositi u roku od 15 dana od objavljivanja teksta konkursa u dnevnom listu.