30-07-2019

Podrška kažnjavanju poslanika zbog nedolaska na sjednice

Zakonodavni odbor podržao je danas izmjene skupštinskog Poslovnika kojim je predviđeno da će se poslanik koji neopravdano ne učestvuje u aktivnostlma parlamenta, na redovnom zasijedanju, duže od 30 dana kazniti novčano 60 osto od njegove plate.

Podrška kažnjavanju poslanika zbog nedolaska na sjednice | Radio Televizija Budva

Izmjene Poslovnika predložio je poslanik Liberalne partije Andrija Popović.

Predloženo je da odluku o novčanoj kazni poslanika donosi Administrativni odbor.

Zakonodavni odbor ocijenio je prihvatljivim i amandman Popovića kojim se predviđa umanjenje mjesećne zarade 40 odsto poslaniku koji neopravdano odsustvuje sa jedne sjednice Skupštine ili odbora čiji je član, u toku mjeseca.

Predloženo je i umanjene zarade 50 odsto ako poslanik neopravdano odsustvuje sa dvije ili više sjednica ili odbora čiji je član u toku mjeseca.

U obrazloženju se ističe da će neopravdani nedolasci poslanika na zasijedanje Skupštine biti sankcionisani po uzoru na mnoge evropske i svjetske parlamente.

"Tako bi se djelimično ispravila dugogodišnja nepravda prema biračima koji su ih neposredno birali, ostalim poslanicima i široj javnosti, da poslanici koji u dužem periodu zanemaruju svoje dužnosti primaju jednake zarade kao i oni koje ih savjesno i odgovorno obavljaju", kaže se u obrazloženju Popovića.

Navodi se da 27 država Evrope propisuju jasne novčane i druge sankcije za poslanike koji u kontinuitetu ne prisustvuju sjednicama Skupštine i radnih tijela.

Sankcije se kreću od procentualnog umanjenja novčanih naknada za poslanike preko potpunog ukidanja zarade do oduzimanja mandata poslanicima koji bojkotuju ili na bilo koji drugi način neopravdano i u kontinuitetu ne izvršavaju obaveze u Skupštini.

"Nedvosmislen zaključak jeste da su sve države uredile ovaj segment funkionisanja nacionalnih parlamenata, a kao rezultat imaju stalno prisustvo svih poslanika i vlasti i opozicije, u radu skupština, izuzev u vanrednim, opravdanim slučajevima", kaže Popović.