17-05-2020

Potencijal za razvoj start up zajednice nedovoljno iskorišćen

Crna Gora obiluje značajnim potencijalom za razvoj start up zajednice, koji do sada nije bio dovoljno iskorišćen, ocijenio je izvršni direktor Naučno-tehnološkog parka (NTP) Velibor Bošković i dodao je jedan od problema neprepoznavanje kvalitetnih ideja koje imaju mogućnost rasta.


Foto: MINA

Crna Gora obiluje značajnim potencijalom za razvoj start up zajednice, koji do sada nije bio dovoljno iskorišćen, ocijenio je izvršni direktor Naučno-tehnološkog parka (NTP) Velibor Bošković i dodao je jedan od problema neprepoznavanje kvalitetnih ideja koje imaju mogućnost rasta.

On je u intervjuu agencij Mina-business kazao da se u posljednje vrijeme primjećuju pozitivni pomaci, jer je država spremna da pomogne na različite načine inovativnim i kreativnim pojedincima i timovima koji bi željeli da pokrenu svoj biznis.

"Start up u osnovi leži na inovaciji, a plasiranje inovacije na tržište sa sobom povlači brojne rizike. S tim u vezi, preduzetnički poziv za sobom povlači veliki broj izazova, a jedan od njih je svakako strah od neuspjeha, koji sprečava brojne ideje da ugledaju svjetlo dana", rekao je Bošković.

Jedan od problema koji trenutno postoji je, kako smatra, neprepoznavanje kvalitetnih ideja koje imaju potencijal rasta i razvoja.

"Tradicionalni pristupi i tumačenja čine da se jedan broj ideja nekada više cijeni na stranom tržištu, nego kod nas, i to je ono što dodatno obeshrabruje pojedince sa sjajnim idejama. Zato je naš poziv multiateralan i uključuje pristup u kojem je neophodna saradnja brojnih aktera i pojedinaca, kako bi se dosadašnji modeli unaprijedili, a oni zastarjeli odbacili i zamijenili novim, boljim i efikasnijim pristupima", dodao je Bošković.

Prema njegovim riječima, ono na čemu bi dodatno trebalo raditi je postepeno razvijanje konkurentske snage, koja bi crnogorskim startaperima mogla da obezbijedi izlazak na strana tržišta.

"Čak i kada se pojedinci odluče na pokretanje svog start up-a već na samom početku dočeka ih mnoštvo prepreka, a jedna od njih je nedovoljno poznavanje zakonske regulative koju bi svakako trebalo unapređivati", saopštio je Bošković.

Prema riječima Boškovića, ukoliko kompanije uspiju da preskoče prve prepreke na koje naiđu, dolazi drugi set nepovoljnih okolnosti, a to je nepostojanje fondova za finansiranje, što automatski veliki broj kvalitetnih ideja izbaci iz preduzetničke priče.

"Svakako, izvijesno je da se krećemo u pozitivnom pravcu, s obzirom da broj novoosnovanih start up-ova kontinuirano raste, što stvara povoljnu klimu za ostale koji žele da uđu u preduzetničke vode", ocijenio je Bošković.

Na pitanje da li je pojava koronavirusa pokazala da start up preduzeća mogu da pomognu zajednici u vanrednim okolnostima, Bošković je odgovorio da je pandemija, uprkos ozbiljnim problemima koje je donijela u mnogim zemljama svijeta, imala i pozitivne efekte koji se u prvom redu odnose na iskorišćavanje potencijala kojima biznis okruženje raspolaže.

Bošković je objasnio da je 3D printing zajednica u Crnoj Gori pozitivnim primjerom pokazala kako nauka, znanje, digitalizacija i nove tehnologije mogu pomoći životu i funkcionisanju zajednice u situaciji krize a i van nje.


Foto: www.ntpark.me

"Iz ovoga se izvlači jasna poruka da bi korišćenje modernih tehnologija trebalo postati standard i u regularnim okolnostima, jer nam pokazuje značaj primjene ovakvih tehnologija i njihov uticaj na društvo", rekao je Bošković.

Pandemija koronavirusa je, prema njegovim riječima, pokrenula proces koji je dugo bio u nekom vidu zastoja, a ticao se digitalizacije privrede.

"Ovakvom akcijom šalje se jaka poruka da je oblast 3D štampe jedan potpuno nov i nedovoljno iskorišćen segment tržišta koji ima potencijal razvoja u raznim oblastima poslovanja, s obzirom da ga karakterišu mogućnost brzog modelovanja, proizvodnje i primjene u skalabilnom poslovanju", kazao je Bošković.


Foto: www.ntpark.me

On smatra da pojedinci, kompanije i država treba vizionarski da gledaju u pravcu budućnosti i izvuku lekcije iz ovog procesa, koji dokazuje koliko je jak temelj na kojem se zasniva privreda.

"Kompanije koje su dale svoj doprinos, kao i same akcije koje je sprovela država, već u prvih desetak dana pandemije uz pomoć digitalizacije i tehnologije su nam dali dokaz da su to oblasti u koje bi trebalo ulagati dodatno i značajno, jer iako su oslonac u kriznim situacijama, one su u objektivnim okolnostima pokretači rasta", naveo je Bošković.

Crna Gora bi, kako smatra, u budućnosti trebalo da bude svojevrstan oblik test ground-a gdje bi se najnovije tehnologije testirale prije njihove konačne primjene, jer mala ekonomija kao što je crnogorska može da pruži idealne indikatore i podatke o primjeni takvih tehnologija.

Na pitanje šta bi preporučio mladima koji žele da se bave start up-om, Bošković je kazao da je neophodno da vjeruju u sebe i svoje ideje, ali i neumorno rade na njihovoj realizaciji.

"Investicija u znanje je najbolja moguća investicija, koja je uvijek isplativa, zato im poručujem da vrijedno rade i konstantno ispituju svoje okruženje", saopštio je Bošković.

Prema njegovim riječima, iskustvo govori da u Crnoj Gori postoji veliki broj kreativnih ljudi, naročito među mladima, ali ono što nedostaje je temeljnost, predanost, sistematičnost i spremnost za preuzimanje rizika.

"Upravo zbog svega toga, Ministarstvo nauke je odlučilo da kroz svoje aktivnosti unapređenja inovaciono-preduzetničkog ekosistema u partnerstvu sa Univerzitetom Crne Gore (UCG) osnuje NTP, kako bi na sistematičan i organizovan način sprovodili podršku koja će mladim ljudima pružiti mogućnost da svoje ideje pokušaju razviti u svojoj državi", dodao je Bošković.


Foto: www.ntpark.me

Kako je rekao, Crna Gora, kao mala, ima mogućnost za brzo reagovanje i sprovođenje konstantnih promjena i upravo je to jedna od njenih komparativnih prednosti.

On je svim pojedincima koji žele da postignu uspijeh u poslovnom poduhvatu poručio da jedino predanim radom, kontinuiranim učenjem i usavršavanjem, bez izgovora, mogu postići zacrtane ciljeve i ideje pretvoriti u uspješne biznise.

"I ono što je, kod nas, jako teško razumljivo je da ako ne uspiju prvi put, to znači da su naučili važne lekcije koje će im značajno pomoći da se ponovo regrupišu, osnaže i ponovo pokušaju. Ovaj put sa mnogo više šansi za uspjeh, jer naučene lekcije su nemjerljiva konkurentska prednost na tržištu koja često zna da odredi put razvoja neke preduzetničke ideje", objasnio je Bošković.

On je poručio da predstoji dinamičan period razvoja, nevjerovatno uzbudljiva budućnost, kontinuirane i nikad sveobuhvatnije promjene, zbog razvoja novih tehnologija i inovacija.

"Na nama samo ostaje odluka da li da u tim procesima odaberemo poziciju običnog posmatrača ili jednog od kreatora te budućnosti", rekao je Bošković.

On je kazao da je nedavno završena procedura za izbor izvođača radova na adaptaciji objekta budućeg NTP, koji se nalazi u kampusu UCG-a, a radovi će početi tokom maja.

"Shodno planu i programu, NTP će svoju punu operativnost postići krajem naredne ili početkom 2022. godine, a nama ostaje da se do tada adekvatno spremimo za brojne izazove sa kojima se već sada susrijećemo", dodao je Bošković.


Foto: www.ntpark.me

NTP je koncipiran kao centralna jedinica budućeg inovaciono-preduzetničkog ekosistema, koja za cilj ima povezivanje svih ključnih aktera oko jednog zajedničkog imperativa, a to je jačanje konkurentnosti crnogorske ekonomije, kroz razvoj visoko tehnoloških inovacija i preduzetničkih poduhvata.

"Osnovna vizija NTP-a je usmjerena podsticanje i podršku razvoju inovacionih procesa u Crnoj Gori, kroz brojne usluge i podršku kompanijama čije se poslovanje bazira na kreativnim, inovaciono orijentisanim i visoko tehnološkim idejama", objasnio je Bošković.

NTP će primarno biti usmjeren na podršku preduzetničkim poduhvatima kroz pažljivo kreirane procese predinkubacije, inkubacije, obuke i mentorstva pojedincima i grupama, čije ideje su u vezi sa strateškim pravcima razvoja ekonomije Crne Gore.

Takođe, NTP će aktivno raditi i na povezivanju svih stejkholedra ekosistema tehnoloških inovacija, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

"Kroz procese podrške, NTP će svoje aktivnosti usmjeriti na ubrzavanje inovacija proizvoda u privatnom sektoru, realizujući pri tom programe podrške i obezbjeđujući pristup dostupnim grantovima koji će unaprijediti razvoj novih proizvoda i usluga", dodao je Bošković.

NTP je projektovan u savremenom stilu, uz visok stepen funkcionalnosti i kao takav predstavljaće jedinstveno mjesto na kojem će se okupljati svi važni stejkholderi akademskog, poslovnog i društvenog života.

"Na jednom mjestu, stanari, partneri i posjetioci će moći da koriste brojne kapacitete, kao što su biznis inkubator, koji će biti usmjeren na razvoj i jačanje start up kompanija ili timova, savremeni poslovni prostor za postojeće kompanije i moderno uređen coworking prostor za sve kreativne individualce i timove i startup-ove u ranoj fazi razvoja", zaključio je Bošković.

Stanari i budući korisnici NTP-a imaće mogućnost rada u najsavremenijim mogućim uslovima, uz korišćenje najnovijih tehnoloških rješenja, moderno uređene poslovne prostorije, funkcionalne sale za sastanke, caffe-restorana, garaže sa punjačima za električne automobile.


Izvor: MINA Business