30-11-2023

Predstavljena strategija ranog razvoja djece

Rani razvoj djece i briga o njihovom odrastanju, zdravlju i kvalitetu života, najprioritetniji su zadatak donosioca odluka, zajednice i društva u cjelini, ocijenjeno je na današnjem predstavljanju prve nacionalne Strategije ranog razvoja djeteta, koju je pripremilo Ministarstvo zdravlja, uz podršku UNICEF-a i Delegacije EU u Crnoj Gori.

Predstavljena strategija ranog razvoja djece | Radio Televizija Budva

Šimun (Foto: Gov.me )

Ministar zdravlja dr Vojislav Šimun rekao je da prve godine života predstavljaju period velikih prilika, ali i velikih rizika, zbog interakcije djeteta sa svojim okruženjem i da je upravo u tom životnom razdoblju prisutan najjintenzivniji tempo razvoja djeteta koji se nikada više ne može ponoviti.

„Vlada Crne Gore i Ministarstvo zdravlja nedvosmisleno su opredijeljeni da za integrisani pristup razvoju djece sprovedu efikasnu koordinaciju između različitih sektora i nivoa vlasti, kao i saradnju među relevantnim institucijama i zainteresovanim stranama – lokalnim, nacionalnim i međunarodnim, u cilju kreiranja podržavajućeg okružanja za rani razvoj djece. U oblasti ranog otkrivanja rizika, smetnji i teškoća u razvoju, kao i rane intervencije postoji potreba da se preispita dominantni medicinski model za procjene i intervencije. Ovdje će zdravstveni sistem preuzeti posebnu brigu i odgovornost kroz uvođenje skrininga za novorođenčad i rano otkrivanje razvojnih smetnji, te će na adekvatan i valjan način sprovoditi dalje liječenje“, naveo je Šimun.

Nacionalne politike, kakvu predstavlja i ova Strategija, programi i roditeljske prakse koje poboljšavaju opstanak, rast i razvoj djece u ranom djetinjstvu, prema riječima ministra, takođe, poboljšavaju spremnost za školu i rezultate učenja tokom godina školskog uzrasta i produktivnost i zarade u odraslom dobu.

„Ulaganja u rano djetinjstvo jedan su od najisplativijih načina za postizanje održivijeg rasta. Ove investicije omogućavaju postizanje jednakosti u društvu. Oni prekidaju cikluse nejednakosti i nepravde, čine pojedince i društva otpornijim na stres, grade socijalnu koheziju i tabaju staze ka održivom miru“, naglasio je Šimun.

Strategija je razvijena zahvaljujući podršci EU i UNICEF-a, a njena će realizacija pomoći daljem putu Crne Gore ka članstvu u EU i obezbjeđivanju boljeg kvaliteta života svih građana.

Ambasadorka Kristina Oana Popa je rekla da će Delegacija EU da podrži nacionalne obrazovne vlasti u obezbjeđivanju jednakog i inkluzivnog predškolskog i osnovnog obrazovanja za najugroženiju djecu.

„Ulaganje u djecu ranog uzrasta jedna je od najpametnijih stvari koje država može učiniti kako bi eliminisala ekstremno siromaštvo, podstakla zajednički prosperitet i stvorila ljudski kapital potreban za diverzifikaciju i rast privrede,“ naglasila je ambasadorka EU
V.d. šefica predstvaništva UNICEF-a u Crnoj Gori Sabina Žunić istakla je tri stvari koje ove strategija uzima u obzir, a koje su u skladu s preporukama UNICEF-a.

“Prva je uvođenje standarda porodilišta po mjeri majki i beba kako bi se povećao procenat novorođenčadi koji se od rođenja hrane majčinim mlijekom i imaju kontakt koža-na-kožu s roditeljima. Druga se tiče ranog prepoznavanja rizika, kašnjenja i smetnji u razvoju kod djece i uvođenja bliske saradnje stručnjaka raznih profila iz domena zdravstva, dječje i socijalne zaštite i obrazovanja s porodicom kako bi se da kašnjenja ili smetnje u razvoju prevazišle ili njihov negativan uticaj na dalji rast i život ograničio što je više moguće. Treća bitna stvar koju UNICEF pozdravlja u ovoj strategiji su škole roditeljstva koje pod nazivom „Brižne porodice“ već podržavaju roditelje u pola opština Crne Gore da razvijaju vještine vaspitavanja djece bez nasilja. Žunić je pozvala da sve opštine pruže šansu svim roditeljima da pohađaju škole roditeljstva”, navodi se u saopštenju.