18-05-2022

Prilagoditi tržište rada prema smjernicama EU

U Crnoj Gori će u narednom periodu veoma važnu ulogu imati dobro osmišljene politike zapošljavanja, prilagođavajući smjernice za zapošljavanje Evropske unije (EU) crnogorskom tržištu rada, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja, Admir Adrović.

Prilagoditi tržište rada prema smjernicama EU | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva/pixabay

„Veoma važnu ulogu u narednom periodu će imati dobro osmišljene politike zapošljavanja, prilagođavajući smjernice za zapošljavanje EU tržištu rada Crne Gore, a koje su u funkciji osavremenjivanja ekonomije i tržišta rada kroz uvođenje socijalne dimenzija u tim procesima i aktivnostima u oblasti inovacija i tehnološkog razvoja - digitalizacije, kao i podsticajnim mjerama“, kazao je Adrović.

On je, kako je saopšteno iz Ministarstva, učestvovao na Ministarskoj konferenciji za zapošljavanje i rad u okviru Unije za Mediteran, koja se održava u Maroku.

Adrović je naveo da bi dobro osmišljene politike zapošljavanja trebalo da odgovore na izazove i dalje tranzicionih procesa u Crnoj Gori, posljedice na tržištu rada usljed koronakrize, strukturne izazove koji se ogledaju u niskoj aktivnosti i zaposlenosti, regionalni nesklad, te smanjenje visoke stope nezaposlenosti i suzbijanje sive ekonomije i neprijavljenog rada.

On je dodao da je u tom pravcu posebno značajna finansijska podrška koju Evropska komisija (EK) pruža kroz pretpristupne fondove.

„Aspekt negativnih demografskih promjena takođe mora biti u fokusu u narednom periodu, imajući u vidu da svijet prolazi kroz veliku demografsku transformaciju – globalnog starenja populacije, te da Crna Gora nije izolovana od ovog problema“, poručio je Adrović.

On je kazao da je zadovoljan što su predstavnici Crne Gore aktivno učestvovali u izradi Deklaracije koja je danas usvojena.

„U tom kontekstu, za prioritete koji su prepoznati Deklaracijom, Crna Gora već preduzima značajne aktivnosti, među kojima su uvođenje programa Garancija za mlade, kreiranje posebnih programa podrške za žene i uspostavljanje socijalnog preduzetništva“, dodao je Adrović.

On je rekao da vjeruje da će Deklaracija dati snažnu podršku za jačanje saradnje u okviru Unije za Mediteran u pravcu unapređenja zajedničkog tržišta rada.