28-06-2019

Produžena primjena Opšteg kolektivnog ugovora

Predstavnici Vlade, Unije poslodavaca (UPCG), Unije slobodnih sindikata (USSCG) i Saveza sindikata (SSCG) potpisali su saglasnost o produženju roka za primjenu postojećeg Opšteg kolektivnog ugovora (OKU) do 30. juna 2018. godine.

Produžena primjena Opšteg kolektivnog ugovora | Radio Televizija Budva

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, generalni sekretar Saveza sindikata Crne Gore Duško Zarubica, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković i predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore Predrag Mitrović, potpisali su u utorak Opšti kolektivni ugovor o izmjenama Opšteg kolektivnog ugovora.

Iz Ministarstva rada i socijalnog staranja saopšteno je da imajući u vidu da u periodu primjene OKU-a nije došlo do zaključivanja novog opšteg kolektivnog ugovora, a stari je istekao 30. marta, bilo je potrebno donijeti saglasnost o produženju njegove primjene.

“Opštim kolektivnim ugovorom se detaljno definišu brojna prava i obaveze zaposlenih i poslodavaca, ali i unaprijeđuje njihov položaj”, navodi se u saopštenju.

Saglasnost za produženje roka za primjenu OKU-a potpisali su ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić, generalni sekretari SSCG i USSCG, Duško Zarubica i Srđa Keković, kao i predsjednik UPCG, Svetlana Vuksanović.

Predložena saglasnost, kako se zaključuje, stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.Mina