08-06-2023

Radulović: Odvoz mulja hitno mora biti riješen

U Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda kojim gazduje opštinsko preduzeće Otpadne vode d.o.o. aktuelan je gorući problem prestanka odvoza mulja. Naime, počev od 5. juna, kanalizacioni mulj koji se u prošlosti odvozio u Albaniju, sada će se odlagati u neposrednoj blizini postrojenja, što će urokovati veoma neprijatne mirise. Razlog tome jeste taj što je ugovor sa društvom koje je obavljalo ovaj posao istekao, a Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki još nije donijela rješenje po uloženoj žalbi na otvoreni postupak javne nabavke koji je raspisalo budvansko Komunalno preduzeće, a tiče se odvoda kanalizacionog mulja sa postrojenja, koja je uložena još 3. aprila ove godine.


Foto: Arhiva, Otpadne vode

Počev od ponedjeljka, 5. juna opštinsko preduzeće Otpadne vode zvanično nema gdje da odvozi produkt prerade. Naime, u februaru tekuće godine istekao je ugovor koje je Komunalno preduzeće zaključilo sa firmom za odvoz kanalizacionog mulja, nakon čega je to društvo raspisalo javni poziv za ponovni izbor izvršioca ovog posla.

"Ugovor koji smo imali kao neko prelazno rješenje za nekih mjesec i po dana, sa društvom koje odvozi mulj u Albaniju je istekao, a još uvijek nije odlučeno po žalbi koja je na javni poziv, koje je uputilo drugo privredno društvo na javni poziv koje je raspisalo Komunalno Budva", kazao je za Polis izvršni direktor opštinskog preduzeća “Otpadne vode” Milivoje Radulović.


Foto: Printscreen

Radi se o žalbi koju je 3. aprila drugorangirani ponuđač uložio pred Komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. S obzirom na to da još uvijek nije donijeta odluka o ovoj žalbi trenutno je ugrožen kompletan sistem prečišćavanja na postrojenju.

"Taj javni poziv traje još od februara mjeseca ove godine, upravo na vrijeme kada je istekao stari ugovor, Komunalno Budva je odmah reagoivalo i raspisali su taj javni poziv ali nakon toga su se desile neke izmjene tenderske dokumentacije, a nakon toga je uložena žalba na odluku o izboru najpovoljnije ponude, tako da mi čekamo odluku državne komisije koja će odlučiti po toj žalbi iako su rokovi neki istekli, mi još uvijek nemamo tu odluku", istako je Radulović.

Posljedice nerješavanja ovog problema, prema riječima Radulovića, mogle bi biti nesagledive, a zbog svega navedenog dovodi se i u pitanje turistička sezona koja je na pragu.

"Rezultati prečišćene otpadne vode ne bi bili na zavidnom nivou, tačnije na nivou definisane zakonom i ti parametri bi odskočili od graničnih vrijednosti koje su definisane. Nakon toga bi došlo do neprijatnih mirisa koji su bili poznati unnazad nekoliko godina. Prethodnih godina 2018. i 2019. i upravo iz tog razloga što taj mulj nije redovno izvlačen sa postrojenja, a postojala je i druga situacija da je lagerovan u blizini postrojenja, tako da kao i što sami znate dolazi do padavina tokom ljeta, tako da je dolazilo i do širenja neprijatnih mirisa", istakao je on.

Ovo pitanje pod hitno mora biti riješeno jer alternativa za odvoz mulja trenutno ne postoji, zaključuje Radulović.

D.Č.