01-12-2023

Radulović: Rekonstrukcijom sistema aeracije počinje nova era za Otpadne vode

Nedavno je izabran ponuđač za rekonstrukciju sistema aeracije na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, pa ukoliko ovih dana ne bude žalbi na izbor, u sezoni 2024. za D.O.O Otpadne vode počeće nova era u poslovanju, kazao je direktor Društva Milivoje Radulović.

Radulović: Rekonstrukcijom sistema aeracije počinje nova era za Otpadne vode | Radio Televizija Budva

Foto: Otpadne vode

Javni poziv za sistem aeracije je zatvoren sredinom septembra, a 28. novembra saopštena je odluka o najboljem ponuđaču pa bi već naredne godine društvo Otpadne vode trebalo da riješi problem prekoračenja parametara u prečišćenoj vodi tokom ljetnjih mjeseci.

"Obradovala nas je ta vijest da je donijeta odluka o izboru najbolje ponude na poziv koji je raspisala Uprava za kapitalne projekte, a tiče se rekonstrukcije postrojenja u Bečićima. Tom rekonstrukcijm zaista bi riješili problem koji je bio pisutan od samog otvaranja postrojenja, a to je problem aeracije. Ovim bi postojeća aeracija bila zamijenjena sa novom aeraciom dubinskom i time bi se zaista riješio problem koncentracije kiseonika u aeracionim bazenima a što je od suštinske važnosti za čitav tehnološki i biološki proces prečišćavanja na postrojenju", istako je Radulović u izjavi za Polis.

Tim projektom bio bi riješen i problm volumena mulja u finalnim taložnicima naglasio je on.

"To je bitno pogotovo u ljetnjim mjesecima kada je opterećenje postrojenja najveće u onim danima kada je i potrošnja vode najveća i tada su se i javljali oni neprijatni mirisi u Bečićima tako da se nadamo da ovom rekonstrukciom ćemo riješiti i taj problem, a ono što je najbitnije jeste da će biti u velikoj mjeri i olakšan posao upravljanju postrojenjima samim tim i drštvo Otpadne vode će na mnogo lakši način i finskionisati i upravljati ovim postrojenjem", istakao je.

Realizacijom projekta bajpasa za koji je dokumentacija pripremljena početkom ove godine bio bi riješen problem upliva atmosferskih voda u biološki proces na postrojenju kaže Radulović. Uskoro će biti ponovljen javni poziv za taj projekat.

"Planiramo da taj poziv ponovimo do kraja godine i da afirmišemo sve potencijalne ponuđače da se jave na taj poziv kako bi realizovali i taj projekat. Takođe smo pripremili za narednu godinu projekat izgardnje havarijskog ispusta na pumpnoj stanici Belvi koji je prijeko potreban, da u toku nekih eventualnih havarija ispada pumpne stanice taj havarijski ispust služi da ne dođe do izlivanja fekalne kanalizacije na šetalištu što se dogodilo 20219 godine, a nadamo se da taj havarijski ispust više nikada ne proradi ali ga moramo imati upravo u tim incidentnim situacijama da možemo da reagujemo i da ne dođe do ugrožavanja životne sredine", zaključio je Radulović.

Polovina aeracionih bazena u zimskom periodu je ispražnjena pa postrojenje trenutno radi sa polovinom kapaciteta. Na tretman za prečišćavanje otpadnih voda priključeno je cijelo polje Budve i veći dio Bečića, postrojenje je projektovano za područje za oko 100 hiljada stanovnika, ali u sezoni taj broj je znatno veći.

J.M.