15-06-2021

Restauracija vrata na Starom gradu privodi se kraju

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove privodi kraju zahtijevni posao na restauraciji vrata na Starom gradu.

Restauracija vrata na Starom gradu privodi se kraju | Radio Televizija Budva

"Nakon dobijenih konzervatorskih uslova od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, urađenog projekta i odobrenog od strane Uprave, pristupili smo aktivnostima koje smo podijelili u više faza", kazao je za naš portal sekretar Sekreterijata Srđan Gregović.

U prethodnom periodu su obnovljena Glavna gradska vrata, vrata od Fratara, vrata od Murave, vrata na trgu od škole i recentna vrata na Pizani.

"U ovoj završnoj fazi, preko izabranog izvođača privrednog drustva "Projektor" i uz stručni nadzor obnovljena su i postavljena vrata od Piskare, kod lučke kapetanije. Ona datiraju iz austrougarskog perioda i predstavljala su potrebnu vezu između tadašnje carinarnice i Starog grada", istakao je Gregović.Za nekih 15 dana očekuju postavljanje i obnovljenih vrata na Pizani, čime bi se u cjelosti završile aktivnosti na restauraciji vrata na Starom gradu.

"Treba spomenuti da je Sekretarijat u prethodnom periodu u kontakt zoni realizovao sledece aktivnosti: obnavljanje česmi na pozicijama gdje je to bilo moguće, čišćenje i zaštita bedema Starog grada i sanacija pločnika i rigola kao i saobraćajnice koja vodi ka plaži Pizana. U toku je završnica izrade tehničke dokumentacije za iluminaciju bedema Starog grada", zaključio je Gregović.


D.B.