28-01-2019

Započeta restauracija vrata od Starog grada

Opština Budva je započela sa restauracijom vrata od Starog grada. U prvom ciklusu će se obnoviti dvoje vrata, i to glavna, Velja vrata i Vrata od Pizane.

Započeta restauracija vrata od Starog grada | Radio Televizija Budva

"Izvođač radova je tivatska firma "Projektor", koja je prepoznata kao firma koja je učestvovala u značajnom briju konzervatorskih restauracija, sa stručnim timom, tako da smo uvjereni da će i ovaj posao odraditi kako treba, pod nadzorom Uprave za zaštitu kulturnih dobara", kazao je sekretar za komunalno stambene poslove, Srđan Gregović.

Pomenuta kompanija je dostavila najpovoljniju ponudu na tenderu, od 13.226,15 eura.

"U 2019. godini smo za ovaj projekat predvidjeli još 25 hiljada eura, tako da ćemo odmah kad plan javnih nabavki bude operativan, negdje do sredine februara, objaviti javni poziv, koji podrazumijeva obnovu ostalih šestoro vrata", zaključio je Gregović.