01-06-2016

Rotarijanci iz Budve uručili vrijednu donaciju Opštoj bolnici Kotor

Opšta bolnica u Kotoru od danas je bogatija sofisticiranom opremom za dječije i porodiljno odjeljenje koja će značajno podići nivo usluga ove bolnice regionalnog karaktera.

Rotarijanci iz Budve uručili vrijednu donaciju Opštoj bolnici Kotor | Radio Televizija Budva

Rotary club iz Budve je obezbijedio 131.000 dolara za opremu koju je danas donirao, ali je njena tržišna vrijednost preko 300.000 dolara.

Obezbijeđeno je ukupno 25 medicinskih aparata - osam savremenih pacijent-monitora, šest infuzionih pumpi, dva puls oksimetra, dva kardio tokografa, dva porođajna stola, ultrazvučni nož, radio-frekventni nož i drugi uređaji kojima će se značajno poboljšati i unaprijediti kvalitet brige za novorođenom djecom za porodilje i ostale pacijente.