27-10-2023

Skoro polovina građana smatra da je pod uticajem dezinformacija o političkoj situaciji

U Crnoj Gori skoro 90 odsto građana smatra da mediji prilagođavaju svoje izvještavanje politici i ideologiji koju podržavaju, a gotovo polovina navodi da su pod uticajem dezinformacija kada je u pitanju politička situacija, pokazalo je istraživanje Centra za monitoring i istraživanje.

Skoro polovina građana smatra da je pod uticajem dezinformacija o političkoj situaciji | Radio Televizija Budva

Foto: PR Centar

Kako prenosi PR Centar, CEMI je sproveo istraživanje “Stavovi građana o uticaju dezinformacija i spoljnom uticaju na medije” od 21. jula do 8. avgusta na uzorku od 1.005 punoljetnih građana Crne Gore.

Programska direktorica CeMI-ja, Teodora Gilić kazala je da 88,9 odsto građana u većoj ili manjoj mjeri dijeli stav da mediji prilagođavaju svoje izvještavanje politici i ideologiji koju podržavaju.

„Od toga, gotovo svaki treći građanin (29,3 odsto) je u potpunosti saglasan sa stavom da su mediji pristrasni i da izvještavaju u skladu sa određenom ideologijom i politikom. Pored toga, skoro 60 odsto je onih koji su donekle saglasni sa tim stavom“, navela je Gilić.

Kazala je da su ispitanike pitali da navedu tri entiteta koji imaju najveći uticaj na medije u Crnoj Gori.

„U zavisnosti od toga o kojem mediju je riječ, ispitanici su kao prvi izbor najčešće navodili parlamentarnu većinu i opoziciju, a u jednom slučaju navedena je i Srpska pravoslavna crkva“, rekla je Gilić.

Ona je rekla da je istraživanje pokazalo da građani vjeruju da su pod uticajem dezinformacija.

„Skoro polovina ispitanika, 48 odsto, smatraju da su građani Crne Gore pod uticajem dezinformacija kada je u pitanju politička situacija, dok 34,8 odsto ispitanika smatra da je lično pod uticajem dezinformacija“, rekla je Gilić.

Ona je kazala da građani najviše vjeruju Vijestima, njih 53,1 odsto, dok 15,8 odsto u potpunosti vjeruje, a 37,3 odsto donekle vjeruje.

„Nakon Vijesti, građani najviše vjeruju RTCG, njih 44 odsto, od čega 12,4 odsto ima potpuno povjerenje, a 31,6 odsto donekle vjeruje tom mediju. Nova M i Pobjeda uživaju podjednako povjerenje od 27,1 odsto“, rekla je Gilić.

Ona je rekla da, kada je riječ o regionalnim medijima, kako bi se informisali o političkim dešavanjima, najviše građana, odnosno 28,3 odsto prati Aljazeeru Balkans a 26,6 odsto Radio Slobodna Evropa.

Šef Pravnog odjeljenja CeMI-ja Vladimir Simonović rekao je da manje od jedne četvrtine ispitanika, odnosno 21,9 odsto, tvrdi da uopšte nijesu zainteresovani za politiku i politička dešavanja, odnosno da ogromna većina ispitanika 78,1 odsto izražava određeni stepen zainteresovanosti.

Prema njegovim riječima, dominantna većina ispitanika, njih 81,3 odsto navodi da nijesu član bilo koje političke partije, dok 18,7 odsto navodi da jeste.

Simonović je rekao da procenat od 18,7 odsto nije zanemarljivo povećanje u odnosu na rezultate do kojih je CeMI došao 2018. godine, kada je 12 odsto ispitanika navelo da su član neke političke partije.

„Od ispitanika koji navode da su član neke političke partije, skoro polovina, odnosno 44,6 odsto navodi da su član Demokratske partije socijalista“, naveo je Simonović.

On je rekao da su, za mjerenje pozitivnog i negativnog osjećaja prema određenim subjektima, koristili skalu od nula do 100, od čega nula predstavlja vrlo negativno osjećanje, a 100 vrlo pozitivno.

„Političar sa najboljom prosječnom ocjenom je Jakov Milatović 49,4, dok je Danijel Živković ocijenjen sa najnižom prosječnom ocjenom 27,1”, kazao je Simonović.

On je kazao da je, od političkih partija, najbolje ocijenjena Evropa sad sa 45,5, što predstavlja značajan pad u odnosu na ocjenu iz juna koja je iznosila 52,1.

Kako je dodao, Bošnjačka stranka ocijenjena je sa najnižom prosječnom ocjenom 22,8.

On je rekao da su kroz istraživanje htjeli da ispitaju i motivaciju građana koji su glasali na posljednjim predsjedničkim izborima.

„Od onih ispitanika koji navode da su u drugom krugu predsjedničkih izbora glasali za Milatovića, 59,2 odsto navodi da su glasali za njega, dok 40,8 odsto navodi da su glasali protiv Mila Đukanovića“, naveo je Simonović.

Predstavljajući podatke koji se odnose na spoljni uticaj, Simonović je rekao da više od dvije trećine ispitanika smatra da bi Crna Gora trebala da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom.

Kazao je da ispitanici na drugom mjestu navode Srbiju kao zemlju sa kojom Crna Gora treba da uskladi svoju spoljnu politiku, njih 17,2 odsto što je skoro deset odsto manje nego u aprilu ove godine.

Gilić je navela da je istraživanje pokazalo da građani koriste društvene mreže u cilju informisanja o političkim dešavanjima, navodeći da se više od polovine građana, njih 51,2 odsto se u nekoj mjeri odnosno pomalo ili potpuno informiše putem Fejsbuka /Facebook/.

„Takođe, istraživanje je pokazalo da se 38,1 odsto najviše informiše putem Instagrama, dok se u nešto manjoj mjeri – 23,9 odsto građani informišu putem Tvitera /Twitter/ “, kazala je Gilić.

Prema njenim riječima, istraživanje je pokazalo da građani pokazuju tendenciju da blokiraju ili uklone sadržaj na društvenim mrežama koji nije u skladu sa njihovim političkim uvjerenjima.