03-04-2018

Uklonjena rogobatna kapija sa ulaza u gradsku luku

Nakon reagovanja građana na postavljanje kapije na ulazu u gradsku luku, koja je svojim rogobatnim izgledom i dizajnom odskakala od postojećeg mediteranskog ambijenta, nadležni su odlučili da reaguju i uklone istu.

Uklonjena rogobatna kapija sa ulaza u gradsku luku | Radio Televizija Budva

"Kontrolori JP Morsko dobro su odmah po postavljanju ograde napravili zabilješku, u kojoj su naglasili da su ograde postavljene na neprimjeran način. Prijavu su predali lokalnoj Komunalnoj inspekciji na dalje postupanje, a inspekcija je odmah odreagovala, pa su kapije ubrzo i uklonjene", navela je PR Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, Ivana Lazović.

Ona navodi da ograde nisu postavljenje u saglasnosti sa JPMD, ali da s druge strane, svaki korisnik luke je dužan da zaštiti luku sa strane mora i kopna.

Iz NVO „Porat Budva – Pizana“ su ranije reagovali na dizajn kapije, navodeći da se njome građanima Budve šalje poruka dezintegracije sa lokalnim stanovništvom tj. totalno oduzimanje prostora, zabrana pristupa, zabrana korišćenja za šetnju naše Rive i Školijere.