24-04-2020

Vlada usvojila drugi paket ekonomskih mjera

Vlada je danas usvojila drugi paket ekonomskih mjera podrške građanima i privredi zbog aktuelene situacije u vezi sa pandemijom koronavirusa, čiji je fiskalni efekat 71,4 miliona eura bruto, odnosno 40 miliona neto za period od tri mjeseca.


Foto: Ilustracija/Gov.me

Premijer Duško Marković saopštio je da drugi paket ekonomskih mjera obuhvata podršku privredi i zaposlenima za više hiljada preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća u kojima radi preko 100 hiljada ljudi.

„Obuhvat podrške je veoma širok i podrazumijeva zaposlene u zatvorenim i ugroženim djelatnostima, na plaćenom odsustvu, u karantinu i samoizolaciji, pa sve do subvencija za novo zapošljavanje“, kazao je Marković na konferenciji za novinara.

On je, kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose s javnošću, rekao da paket podrazumijeva oslobađanje od fiksnog dijela računa za struju za april, maj i jun, koji se neće obračunavati korisnicima u zatvorenim djelatnostima.

„Paket podrazumijeva ojačavanje instrumenata finansijske podrške kod Investiciono-razvojnog fonda (IRF) i obustavu određene prinudne naplate u korist budžeta“, dodao je Marković.

Predviđen je i poseban program podrške poljoprivredi i ribarstvu, koji je samo dio šireg paketa, kojim se stvaraju pretpostavke za proizvodnju i rast kroz angažovanje svih stvaralačko-proizvodnih i prerađivačkih resursa.

„U oblasti poreza i carina predviđeno je skraćivanje rokova za povraćaj poreza na dodatu vrijednost (PDV) i produžavanje limita izloženosti carinske garancije za plaćanje carinskog duga. Pored toga, intervenišemo u oblasti zarada smanjivanjem plate funkcionerima iz kategorija A i B u Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru. To su zaposleni sa najvećim zaradama u javnoj administraciji“, objasnio je Marković.

Predviđene su i nove mjere u oblasti socijalnih davanja, na osnovu kojih će biti isplaćena novčana pomoć nezaposlenima i još jednoj kategoriji penzionera koji nijesu bili obuhvaćeni kroz prvi paket mjera pomoći.

U dijelu najranjivijih kategorija, Elektroprivreda (EPCG) će dati dodatne subvencije onim korisnicima koji su već prepoznati kao najsiromašniji, gdje će se subvencije udvostručiti.

Marković smatra da se iz predloženog paketa mjera vidi da je Vlada radila predano da pronađe najbolja rješenja i da obezbijedi dodatni finansijski potencijal za podršku građanima i privredi.

„Niti ima jednakih i sličnih država, niti istih ekonomija i ekonomskih formula. Državni budžet pripada svakom građaninu i Vlada je spremna da ponese i teret i odgovornost ovog složenog i zahtjevnog trenutka, ali to ne može biti jedini instrument i adresa za djelovanje“, poručio je Marković.

On je još jednom ponovio da se ovakav ekonomski izazov ne može prevazići bez podjele tereta, državnog i ekonomskog patriotizma i doprinosa kod svake kompanije i pojedinca.

Marković je ponovo pozvao preduzetnike i kompanije, a posebno bankarski sektor, da angažuju stečeni kapital i ostvareni profit i vrate ga u ekonomske tokove, onamo gdje je to najpotrebnije.

„Tako ćemo sačuvati čovjeka kao najvredniji resurs, očuvati preduzeća i biti spremni za novi razvojni zamah kad za to dođe vrijeme. Za uspjeh je potrebno savezništvo države i privrede, kolektiva i pojedinaca, a globalni rizici pokazali su nam da bez solidarnosti lako posrnu i jaki i najmoćniji“, rekao je Marković.

On je ocijenio da se Crna Gora već dva mjeseca suprotstavlja epidemiji koronavirusa i da pandemija utiče na ekonomiju cijelog svijeta.

„I tu borbu Crna Gora vodi uspješno, oslanjajući se na sopstvene snage i potencijal. Rezultati koje smo ostvarili, i koji su vidljivi, ukazuju da to radimo bolje nego mnogo veće, bogatije i razvijenije države“, smatra Marković.

On je kazao da ekonomski i socijalni izazovi, koje je koronavirus nametnuo, neće biti obilježje samo ove godine.

„Naprotiv, svjesni smo da ulazimo u period dugo trajuće ekonomske krize sa kojom ćemo se suočavati svakog dana i mjeseca“, rekao je Marković.

On je podsjetio da je Vlada nakon prvih, hitnih ekonomskih mjera, povela sveobuhvatan i dug dijalog sa svim važnim društvenim akterima, da bi drugi u nizu paket mjera bio efektan i usmjeren prema onima kojima je najpotrebniji.

„Pozvali smo socijalne partnere, ekonomske eksperte i pojedince iz akademske zajednice i naravno sve to predstavili parlamentu. Uzeli smo u obzir na desetine obraćanja i inicijativa pojedinaca i udruženja“, saopštio je Marković.

On tvrdi da je Vlada dramatičnom situacijom upravljala ne štedeći ni novac, ni resurse i imajući pred sobom jasne ciljeve - zdravlje i životi građana, a odmah nakon toga oporavak ekonomije i očuvanje životnog standarda.

Marković je rekao da je u borbu protiv pandemije pozvan sav društveni i individualnii potencijal.

„Tako ćemo i u nastavku sa istom snagom i motivacijom raditi na očuvanju naše ekonomije i vašeg standarda. Biće teško, nikada teže u posljednjih 50 godina, ali vas uvjeravam da nema uzmicanja i predaje“, zaključio je Marković.