06-08-2018

Vujović: Ivanoviću, pokušaj da degradirate budvasnski parlament je maliciozan

Predsjednik SO Budva Đorđije Vujović reagovao je na navode člana OO DPS Budva Ivana Ivanovića koji je istakao da se vlast u ovom gradu ponaša totalitarno i da nemaju sluha za bilo koga. On je Ivanoviću poručio da je njegov pokušaj da degradira lokalni parlament neosnovan i maliciozan.

Vujović: Ivanoviću, pokušaj da degradirate budvasnski parlament je maliciozan | Radio Televizija Budva

“Obraćam Vam se u cilju potpunijeg informisanja povodom neistinitih navoda Ivana Ivanovića – člana OO DPS-a, koje su objavljene u medijima kojim gospodin Ivan Ivanović dezavuiše javnost i pokušava da sprovede manipulaciju kada je u pitanju Skupština opštine Budva i njen rad. Skupština opštine Budva kao predstavnički organ svih građana, čiji rad je javan – povodom održavanja 17. sjednice nije primila Vaš zahtijev za prisustvo 17. sjednici a koji zahtijev zainteresovani građani mogu podnijeti Predsjedniku Skupštine shodno članu 83 Poslovnika Skupštine opštine Budva, najkasnije 5 dana prije dana održavanja sjednice. Vi zahtijev za prisustvo 17. sjednici niste dostavili ni u pisanoj formi, a niste me ni telefonskim putem kontaktirali”, poručio je Vujović u saopštenju za javnost.

On ističe da je Kolegijum predsjednika Skupštine održan 25.jula 2018. godine na kojem su odbornici upoznati sa predlozima dnevnog reda 17. sjednice, istog dana su poslati materijali, koji su takođe objavljeni kako na sajtu tako i u sredstvima javnog informisanja.