08-08-2018

Vuković: Pitanja za novo krilo vlasti u Budvi

Nakon samo dvije nedjelje od ulaska u Budvansku vlast, Crnogorska kaže da ima vidljive rezultate. „Depolitizacija, kadrovska rješenja, poboljšane života svih gradjana Budve“ samo su neka od obećanja Crnogorske u Budvi, medjutim, izgleda kao da se ne sjećaju da su iste te stvari njihove kolege iz vlasti davno obećale i već zaboravile, navodi se u saopštenju DPS-a.

Vuković: Pitanja za novo krilo vlasti u Budvi | Radio Televizija Budva

"No, pošto novo krilo Budvanske vlasti kaže da želi stvari dovesti u red, sigurni smo da neće biti problem ukoliko im u ime gradjana Budve postavimo nekoliko pitanja", navodi se u saopštenju koje potpisuje predsjednik Kluba odbornika DPS Budva Marko Vuković.

"Kako ćete se odrediti prema tome što je direktor TO Budva Srpski državljanin?

Uzevši u obzir da ste i do sada imali člana u Izvršom odboru TO Budva, kako ste dozvolili namještanje poslova isključivo jednoj firmi iz Srbije kad je u pitanju organizacija novogodišnjeg koncerta za čiju je produkciju naplaćeno 94.200 €, dok isti taj posao, firme iz Crne Gore rade za 20.000 eura?", pita Vuković.

"Koncert Tonija Cetinskog za Budvanski karneval plaćen je 50.000 eura, naravno, poslove je ponovo radila firma iz Srbije.

Predstavnik Crnogorske koji je član IO TO Budva sigurno je morao znati da je isti koncert sa produkcijom 2013. godine plaćen 21.000 eura. Zašto niko nije reagovao?

Zašto niko iz Crnogorske nije reagovao na nenamjensko trošenje novca u vidu dotacija Mjesnim zajednicama koje bez tendera troše sredstva?

Zašto predstavnik Crnogorske nije reagovao ni kada se petostruko više novca trošilo na sajamska putovanja? Poredjenja radi, London 2016-te 1.286 eura, godinu kasnije sa novom postavom London 6.106 eura. Beograd 2016-te 825 eura, Beograd 2018-te 4.600 eura.
Kako gledate na to što su manifestacije koje su do sada činile brend Budve bačene u sjenku dok se istovremeno organizuju nove koje su daleko od svega što predstavlja ovo područije?
Zašto član IO TO Budva iz redova Crnogorske nije reagovao na sramnu sistematizaciju čije je usvajanje značilo slanje fakultekski obrazovnog kadra na infopunktove dok su podobni sa VI stepenom imenovani za pomoćnika direktora?

Kako Crnogorska ocjenjuje to što je u junu TO Budva imala 76 zaposlenih dok ih je danas 152?", stoji u saopštenju.

"Uzevši u obzir da će Crnogorskoj sada pripasti mjesto predsjednika Izvršnog odobra TO Budva, kako ćete se postaviti prema svim navedenim pitanjima? Da li će i novoimenovani predsjednik zanemariti sve nezakonitosti koje se sprovode u najjačoj turističkoj organizaciji u državi?", zaključio jr Vuković.