01-06-2018

Zakon o akademskom integritetu: Cilj je stvaranje dobrih navika

Osnovni cilj Zakona o akademskom integritetu, jeste da se utiče na svijest o štetnosti plagijarizma i drugih oblika kršenja akademskog integriteta, i na taj način preventivno djeluje.

Zakon o akademskom integritetu: Cilj je stvaranje dobrih navika | Radio Televizija Budva

Nisu cilj kazne koliko stvaranje dobrih navika, učenja metodologije pisanja radova i unapređenje kvaliteta, poručeno je na Okrugliom stolu u okviru javne rasprave za Predlog zakona o akademskom integritetu, koji je danas održan u hotelu “Budva”, u organizaciji Ministarstva prosvjete, u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje, a uz finansijsku podršku Savjeta Evrope i Evropske Unije.

Zakonom je propisano uvođenje Etičkog komiteta, kao drugostepene instance za utvrđivanje kršenja akademskog integriteta.

Etički komitet, kako je predloženo, imenuje i razrješava Vlada na period od četiri godine na osnovu javnog poziva. Komitet treba da ima sedam članova iz reda istaknutih eksperata iz različitih naučnih oblasti.

Kako je kazala Mubera Kurpejović, direktorica Direktorata za visoko obrazovanje, nadležnosti Etičkog komiteta su da donosi etičku povelju i prati primjenu etičke povelje.

“Pored komiteta, sve ustanove visokog obrazovanja su već u obavezi da formiraju Sud časti pred kojim se pokreće postupak utvrđivanja kršenja akademskog integriteta. Ukoliko pak Sud časti ne završi postupak u roku od šest mjeseci, ista će se sada procesuirati prema Etičkom komitetu”, pojasnila je ona.

Kurpejović je istakla i da diplomski, master, doktorski i naučni radovi koji su odobreni i publikovani do dana stupanja na snagu ovog zakona, takođe podliježu eventualnom postupku provjere.

Kazne će varirati od opomene, do drugih mjera u skladu sa Krivičnim zakonikom i Zakonom o visokom obrazovanju.

Ovo je prvi Zakon o akademskom integritetu, koji se bavi pitanjima utvrđivanja plagijarizma, kao najčešćeg oblika kršenja akademskog integriteta, i drugim oblicima kršenja akademskog integriteta u Crnoj Gori.