17-08-2022

Zenović: Ova i prethodna Vlada nisu uradile ništa vezano za režim upravljanja Lukom Budva

Član OO Demokrata Budva i pomoćnik sekretara za zaštitu imovine Opštine Budva Đorđe Zenović osvrnuo se na nekoliko dugogodišnjih problema vezanih za Luku Budva. Kako je naveo, postoji problem sa zakupcem i načinom upravljanja Lukom, dugo se čeka i na usvajanje Državne studije lokacije. Za Zenovića je sporno i to što Luka nema operativno pristanište, kao i zabrana šetnje školijerom.


Foto: Lazar Gregović

"Ono što slijedi u slučaju potencijalnog širenja luke vrlo izvjesno će dovesti do prirodne katastrofe"

“Od 2015. godine više puta sam se, što kroz institucije, raznim dopisima, što kroz organizaciju protesta te 2015. godine aktivno bavio problemom vezanim za Luku Budva. Korisnici luke jako dobro znaju šta su sve problemi vezano za način upravljanja Lukom od strane Stratex grupe i Dukley-a, a posebno vezano za njihov odnos prema mještanima. Morsko dobro godinama produžava zakup pomenutoj firmi, što je suprotno Zakonu o koncesijama i Zakonu o lukama. Godinama se čeka usvajanje Državne studije lokacije dio sektora 43, koji se tiče zaleđa luke, odnosno akvatorijuma. DSL je preduslov za raspisivanje konkursa za davanje koncesije za luku, a ovoliko se čeka samo iz razloga što su razni interesi oko prve, a izgleda sad i druge familije uključeni u koncesiju. Ne toliko radi luke, koliko radi tog zaleđa, gdje će moguće biti ucrtane nove zgrade na prvoj liniji do obale. A mi ćemo opet kukati kako se gradi i betonira”, naveo je Zenović.

Prema njegovim riječima, osim problema sa DSL i mogućom gradnjom na sektoru 43, postoje i ozbiljni problemi sa trenutnim korisnikom.

“Lukobran koji su za vrijeme DPS-a sagradili automehaničar i električar je urađen prvo suprotno logici i razumu, a onda i suprotno pravilima struke. Korisnici vezova na “G” školijeri i pontonu iza bazena posle svakog većeg juga imaju velike štete na svojim plovilima. Osim toga, godinama se priča i o proširenju luke ka Slovenskoj plaži. Pretpostavljam da će plan raditi ponovo neki električar ili menadžer prodaje. Ono što slijedi u slučaju potencijalnog širenja luke vrlo izvjesno će dovesti do prirodne katastrofe. Posebno jer postoji opasnost od nestanka Slovenske plaže zbog promjena u morskim strujanjima i nanošenju pjeska”, dodao je on.

"Luka Budva jedina u univerzumu koja nema operativno pristanište"

Zenović ukazuje da je Luka Budva, kako kaže, jedina u univerzumu koja nema svoje operativno pristanište, te da je korisnicima i građanima zabranjeno da šetaju školijerom.

“Na mjestu planiranom za operativno pristanište sada su vezane jahte, koje, osim što ruže vizuru bedema Starog grada, zagađuju more ispustima i hemikalijama za pranje, iako se zna kako i gdje se to radi. Korisnicima i generalno šetačima je zabranjeno da šetaju školijerom, što je apsolutno bez osnova. Zakupac luke je okupirao pola parking prostora ispred Kapetanije, a realna potreba je maksimum pet vozila za opetativu i upravu”, naveo je član OO Demokrata Budva i pomoćnik sekretara za zaštitu imovine.

Ocijenio je da ova i prethodna Vlada nisu apsolutno ništa uradili vezano za režim upravljanja lukom i generalno lukama od lokalnog značaja.

“Situacija je ista kao i prije 2020. godine, nije se pristupilo hitnoj izmjeni Zakona o lukama i Zakona o morskom dobru koje bi stvorile uslove za režim upravljanja i utvrdilo jasne nadležnosti u kontakt zonama luka. Mnogo je toga, zato moramo svi biti svjesni da je i sad dobro kako može biti za koju godinu ako se ne probudimo i ako ozbiljno ne shvatimo da nam pred nosom odnose i luku”, zaključio je Zenović.