18-05-2019

Bulatović: O svakom metru obale da se staramo na najbolji način

Reagujući na polemiku koja se tiče izgradnje kula na prostoru Jadranskog sajma u Budvi, predsjednik budvanskog odbora Crnogorske Vladimir Bulatović izjavio je da će Crnogorska da slijedi svoj sanacioni program za Budvu, koji se odnosi na razvoj Opštine Budva sa posebnim osvrtom na priobalni pojas.

Bulatović: O svakom metru obale da se staramo na najbolji način | Radio Televizija Budva

"U našem programu jasno piše da treba da se staramo o svakom metru naše, budvanske obale na najbolji mogući način. To podrazumijeva cjelokupan pojas počev od Luke Budva, prostora
Jugoslovenskog rečnog brodarstva, prostora Jadranskog sajma, preko Miločerskog parka do plaže Lučice i Buljarica u Petrovcu" rekao je Bulatović.

On je rekao da prostor koji se nalazi u kompleksu Jadranskog sajma treba da bude oplemenjen sadržajima od kojih će koristi imati cijela zajednica, pri čemu posebno treba razmišljati o
projektu Kongresnog centra.

"Svaki tip kolektivne gradnje bez ovakvih sadržaja predstavlja najgrublju uzurpaciju preostalih resursa grada i dalje privatizovanje obalnog pojasa, bez obira šta nam se nudilo zauzvrat. Stoga smatramo da projekat izgradnje novih kula na prostoru Jadranskog sajma ne donosi nikakve dobre novitete niti gradu niti svojoj okolini" , izjavio je Bulatović.

Bulatović je dodao da cjelokupan projekat o izgradnji kula treba učiniti transparentnim i do u detalj ga predstaviti javnosti. To je projekat koji prate mnoge kontroverze i osnovna obaveza
predstavnika države, svih nezavisnih ustanova koje se bave tim poslom, političkih partija kao i pojedinaca da ukažu na sve nepravilnosti i nelogičnosti koje proističu iz zakulisnih radnji o kojima se u slučaju izgradnje ovih kula govori, te da će Crnogorska i svi njeni članovi sva potencijalna saznanja podijeliti sa javnošću i nadležnim organima.

"Na samom kraju želimo da naglasimo da je za Crnogorsku , Vrtić Ljubica Jovanović Maše simbol ljubavi grada prema djeci, kao i da su svi koji su u njemu proveli predškolske dane upili i ljubav
prema našem gradu. Uklanjanje te ustanove i prepuštanje tog postora investitorima za Crnogorsku je apsolutno neprihvatljivo u čijoj god to bilo nadležnosti. Ukoliko bude potrebno
organizovaćemo se sa svim ostalim građanima koji slično omisle i odbraniti" poručio je Bulatović.