06-04-2015

Do 2020. obrazovni sistem biće produktivniji

Period do 2020. godine biće obilježen ispunjavanjem ciljeva, kako bi crnogorski obrazovni sistem bio moderniji, fleksibilniji, produktivniji, prvenstveno u smislu pružanja upotrebljivijih znanja i vještina na tržištu rada Crne Gore i šire, kazala je šefica Radne grupe za poglavlje 26 (Obrazovanje i kultura) Mubera Kurpejović.

Do 2020. obrazovni sistem biće produktivniji | Radio Televizija Budva

Kurpejović je u intervjuu Pobjedi istakla da je mobilnost mladih u odnosu na period od prije pet godina značajno povećana, što našim mladim ljudima omogućava da studije završavaju na renomiranim ustanovama, provedu određeni period studija van svoje matične institucije, uče strane jezike, ostvare kontakte koji će im, potencijalno, u budućem profesionalnom radu biti od koristi.

Poglavlje 26. je među prvima otvoreno i zatvoreno. Kurpejović objašnjava šta je to konkretno donijelo obrazovnom sistemu Crne Gore, kulturi i mladima.

"Prednosti evropskog puta Crna Gora će osjetiti implementacijom zakona usaglašenih sa evropskim zakonodavstvom, odnosno preporukama u ovoj oblasti i sprovodeći reforme koje će Crnu Goru učiniti konkurentnom na evropskom tržištu. Upravo je privremeno zatvaranje ovog poglavlja dodatni impuls za dalje, intenzivnije aktivnosti koje će unaprijediti sistem obrazovanja, kulture i učiniti život mladih kvalitetnijim. Imponuje činjenica da je EU prepoznala i vrednovala naš obrazovni sistem kao uporediv, kompatibilan i koherentan sistem u okviru evropskog prostora obrazovanja i našu čvrstu opredijeljenost i posvećenost daljem sprovođenju reformi i politike obrazovanja, uz stručnu podršku eksperata EK", kazala je Kurpejović.

Podsjeća da je Crna Gora u junu prošle godine potpisala Sporazum o učešću u Erasmus + programu.

"Ovaj program otvara nove mogućnosti za jačanje kapaciteta na svim nivoima obrazovanja, kroz projekte kreditne mobilnosti, mogućnost za intenzivniju mobilnost studenata/učenika i nastavnog osoblja i saradnju ustanova obrazovanja. Crna Gora je prijavila 23 projekta i ova činjenica ide u prilog tome da Crna Gora raspolaže adekvatnim administrativnim kapacitetima i da se EU fondovi koriste u maksimalnoj mjeri. Program omogućava i mobilnost mladih, kao što su razmjena mladih sa zemljama EU, mobilnost mladih radnika između partnerskih i programskih zemalja (EU), kao i volonterske aktivnosti", ističe ona.

Crna Gora od 2000. godine koristi sredstva EU za modernizaciju sistema obrazovanja, usaglašavanje s politikama EU u oblasti obrazovanja i posebno podizanje kvaliteta visokog obrazovanja.

"Crna Gora je, do sada, kroz Tempus program učestvovala u 64 projekta, od kojih se još realizuje 18, dok je preko sedam miliona eura uloženo u reformu visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Mnogi od ovih projekata su bili od strateškog značaja za razvoj visokog obrazovanja, kao što je razvoj strategije cjeloživnog učenja, internacionalizacija visokog obrazovanja, definisanje ishoda učenja, unapređenje studijskih programa u oblasti regulisanih profesija itd. Studentska i nastavna mobilnost je dio ovih projekata, kao i nabavka moderne opreme i unapređenje nastavnih metodologija, što sveukupno doprinosi poboljšanju kvaliteta studiranja na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori", kazala je Kurpejović.

Prema njenim riječima, privremeno zatvaranje poglavlja 26 (Obrazovanje i kultura) predstavlja potvrdu da je Crna Gora na pravom putu kada su integracije u oblasti obrazovanja i kulture u pitanju i da je odgovorila na evropske standarde sprovođenjem institucionalnih i zakonskih reformi, kao i intenziviranjem međunarodne saradnje.

"Svjesni činjenice da je obrazovanje značajan, ako ne i najznačajniji faktor ukupnog ekonomskog, društvenog i civilizacijskog razvoja osnova za razvoj jednog društva u svim segmentima, intenzivno ćemo raditi na sprovođenju aktivnosti na daljem unapređenju kvaliteta u obrazovanju i kulturi i implementaciji preporuka koje smo dobili. U tom smislu već je sprovodena eksterna evaluacija svih ustanova visokog obrazovanja od strane respektabilne institucije za obezbjeđenje kvaliteta EUA (Evropska asocijacija univerziteta), kontinuirano se radi na usklađivanju upisne politike sa potrebama tržišta rada, unapređenju preduzetništva u formalnom obrazovanju, povećanju stepena obuhvata djece predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem, što sveukupno doprinosi unapređenju kvaliteta učenja i sticanja konkurentnih znanja i vještina", kazala je Kurpejović.