18-10-2020

Kovačević: Narodna banka CG kao izlaz iz finansijske krize stanovništva

Milan Kovačević, član Inicijativnog odbora Prave Budva, ocijenio je da se zbog lošeg vođenja bivše vlasti i pogrešnih poteza u prethodnoj deceniji, Crna Gora već neko vrijeme nalazi u vrtlogu prezaduženosti što je u konačnom, smatra on, moralo dovesti do nesolventnosti cijelog društva. Kriza sa virusom, ističe Kovačević, samo je zadala završni udarac u ekonomskog pacijenta, prema njegovim riječima, tako neskromno i neodgovorno nazivanog i tigrom.Kovačević je napomenuo da se, tačno prije godinu dana, u vrijeme pred pojavljivanje virusa Covid 19, Crnoj Gori najavljivala nova ekonomska kriza. Kriza, nastavlja on, koju su ekonomisti okarakterisali kao veliku opasnost za našu privredu i stanovništvo.

U sadašnjoj situaciji, kako navodi, najpogođeniji su građani, a mehanizmi borbe protiv ekonomske krize 2008. godine koji su tada upotrijebljeni bili su, podsjeća, povećavanje PDV-a, uvođenje kriznih poreza, ograničavanje kreditiranja stanovništva i uvećavanje javnog duga.

"Ovoga puta svima mora biti jasno da novog ugrožavanja stanovništva ne smije biti, odnosno da jedan dio mjera u borbi za oživljavanje ekonomije i društva treba biti baziran na zaštiti naših domaćistava. Crna Gora je suočena sa problemom prezaduženosti građana, koji su uslijed ogromnog pada nezaposlenosti u posljednih šest mjeseci došli do ivice egzistencije. Jednostavno rečeno, crnogorski domaćin nije u mogućnosti zatvoriti finansijski krug tokom jednog mjeseca", stoji u saopštenju.

Zato, Kovačević ispred svoje partije predlaže da se među budućim potezima nove Vlade razmotri mogućnost otvaranja Narodne banke Crne Gore ili izvrši izmjena pojedinih nadležnosti postojeće Centralne banke.

"Kako bi se između ostalog otvorila i jedna linija kreditiranja stanovništva sa isključivim i jedinim ciljem – rješevanja dugova koje prosječna crnogorska porodica ima uslijed nemogućnosti zatvaranja prispjelih obaveza na mjesečnom nivou. Visina tih kredita mogla bi se kretati od tri do pet hiljada eura i imala bi svojstvo pozajmice. Komercijalne banke su već korigovale uslove dobijanja kreditnih sredstava za stanovništvo i oni su sada znatno rigorozniji. Takođe, kamatne stope koje su zastupljenje u tim uslovima su nepristojino visoke, ne priliče ekonomskom stanju u državi i kao takve služe isključivo profitu vlasnika banaka", rekao je Kovačević.

Dodao je da se, u moru obaveza koje će nova vlast imati i poteza koje će povlačiti, od kojih će se najveći dio ticati "stezanja kaiša" i masovne štednje na svim nivoima, ne smije zaboraviti na građanina i na opasnosti finansijske depresije u kojoj se sada nalazi.

"Zbog svega navedenog, predlažemo detaljnu razradu ideje otvaranja narodne banke i linije kreditiranja stanovništva s ciljem urgentne finansijske pomoći. Ovim potezom Crna Gora bi se svrstala u malu grupu društava koja su na ovaj način prevazišle ekonomsko posrtanje stanovništva i praktično oslobodile svoje građane jednog dijela dugovanja", zaključio je on.