05-01-2018

Literarni konkurs na temu lika i djela Danila Kiša

Povodom četrdeset godina postojanja i rada, JU SMŠ "Danilo Kiš" iz Budve raspisuje konkurs na temu lika i djela Danila Kiša.

Literarni konkurs na temu lika i djela Danila Kiša | Radio Televizija Budva

Autori mogu pisati o ukupnom Kišovom stvaralaštvu, o njegovom životu, ili o pojedinim motivima direktno vezanim za bilo koji segment postojanja i umjetničkog opusa velikog književnika. Pravo učešca imaju autori iz Crne Gore i regiona. Konkurs obuhvata dva žanra: poeziju i esej.

Od jednog autora očekuje se da konkuriše sa najviše dvije pjesme i/ili jednim esejom na crnogorskom, srpskom, bosanskom ili hrvatskom jeziku.

Radove je potrebno slati u četiri primjerka u štampanom obliku potpisane šifrom.U posebnoj koverti dostaviti navedene lične podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon, e-mail) i šifru. Druga mogucnost slanja radova je u elektronskoj formi pod šifrom. U posebnom folderu potrebno je dostaviti lične podatke i šifru.

Rok za slanje radova je 10.02.2018. godine.
Rezultati konkursa biće objavljeni 15.02.2018.godine.

Radove slati na adrese: JU SMŠ "Danilo Kiš", Trg sunca bb, 85310 Budva ili na email: [email protected]