03-12-2020

Mitrović: Sredstava za jednokratnu socijalnu pomoć preusmjeriti na otvaranje narodne kuhinje

Povodom održavanja javne rasprave o nacrtu Budžeta Opštine Budva za 2021. godinu odbornica Pokreta za promjene u SO Budva Nataša Mitrović, uputila je Sekretarijatu za finansije zahtjev da se sredstva u visini od 110 hiljada eura, koja su namijenjena za jednokratnu socijalnu pomoć, preusjmere na otvaranje narodne kuhinje u Budvi, jer kako je navela u primjedbi, tom problemu treba posvetiti punu i odgovarajuću pažnju.

Mitrović: Sredstava za jednokratnu socijalnu pomoć preusmjeriti na otvaranje narodne kuhinje | Radio Televizija Budva

Foto: RT Budva / Screenshot

"Imajući u vidu da podaci sa terena i razne ankete, sprovedene od strane građana i institucija, govore da se veliki broj građana nalazi na ivici egzistencije, preusmjeravanje sredstava za otvaranje narodne kuhinje bilo bi značajniji projekat", navela je Mitrović u dopisu.

Mitrović je, takođe, Službi predsjednika SO Budva, u predlogu akata koje treba uvrstiti u program rada Skupštine Opštine Budva za 2021. godinu, pored predloga za otvaranje Narodne kuhinje u Budvi, uputila i onaj koji se tiče otvaranja skloništa za žrtve porodičnog nasilja koje je u porastu i da su njime najviše pogođene žene i djeca.

"Otvaranje skloništa u Budvi, za žene i djecu koja trpe nasilje bilo bi od velikog značaja, jer bi imali gdje da odu, kome da se obrate za stručnu pomoć i samim tim osposobe za život. Za ovako značajan projekat podrška Opštine Budva da ustupi prostor za sklonišete, odbornika u lokalnom parlamentu, nadležnih institucija koje bi bile na usluzi (Centar za Socijalni rad, MUP i NVO) bile bi izuzetno značajne, smatra Mitrović, koja je uputila i Predlog za rješavanje imovinsko pravnih odnosa u vezi zakupa hotela Sveti Stefan, Miločer i Kraljičina plaža. Opština Budva treba da traži svoju imovinu nazad u svoje vlasništvo što bi samo po sebi rješilo mnoge nagomilane probleme između mješatna i zakupca hotela Sveti Stefan, Miločer i Kraljičina plaža, a koji se tiču staza, plaža, prilaza crkvama, igralištima, terenima za sport i drugom", navodi se u predlogu.

Takođe, ističe da potrebno otvoriti pitanje transformacije, odnosno prenosa kapitala ”Budvanske rivijere” iz vlasništva Opštine Budva, kojoj je pripadalo ovo preduzeće, na Vladu Crne Gore.

"S obzirom da ne postoji akt, odluka ili bilo koji dokument potpisan u tom periodu od strane naše Opštine ili Skupštine, postavlja se pitanje kako Budvanska rivijera više nije vlasništvo Opštine Budva. Alarmantna je i situacija sa izgradnjom u Miločerskom parku, potpisanog ugovora sa zakupcima Svetog Stefana, kao i nerealizovanim investicijama koje su prijeko potrebne za teritoriju MZ Sveti Stefan. Mještani Svetog Stefana smatraju da na mjestu nekadašnjeg hotela Kraljičina plaža isključivo treba da se gradi novi savremeni i ekskluzivni hotel sa pet zvjezdica, pa čak i da se izađe iz postojećih gabarita u korist boljoj ponudi, dok su izgradnja stanova za tržište i sve ostalo neprihvatljivi", navodi se u predlogu odbornice u SO Budva Nataše Mitrović.


J.N.