05-05-2015

Montirane pumpe, sa muljem neizvjesno

Krajem aprila kod hotela Belvi je počela sa radom pumpna stanica za Bečiće i Rafailoviće, tako da je komletiran sistem za prečišćavanje otpadnih voda od Budve do Svetog Stefana na kojem će se potisni cjevovod montirati u septembru mjesecu.

Montirane pumpe, sa muljem neizvjesno | Radio Televizija Budva

Što se tiče Petrovca problem sa lokacijom je još aktuelan, dok se trenutnim asfaltiranje puta u Buljarici, gdje je montirana sekundarna mreža, završava prva faza radova.

Sa Draganom Vukadinovićem tim povodom, razgovarala Branka Čvorović.